Studiestart høsten 2019

Studiestart var mandag 12. august ved alle  campusene våre, med unntak av Rauland som har studiestart mandag 19. august. Med mindre det er oppgitt en annen studiestartsdato i oppstartsinformasjonen for studiet ditt, må du møte denne dagen.

Nett- og samlingsbaserte studier har avvikende oppstartsdatoer. Riktig dato finner du i timeplanen din.

I Rauland blir åpen søndag arrangert 18. august.

Oppstartsinformasjon


Her finner du oppmøtetidspunkt, timeplan, studieplan og annen relevant informasjon om ditt studium. Det kan forekomme enkelte endringer frem mot studiestart.

Åpen søndag ved campus Bø 2016. Foto.

Tjuvstart på studiene – bli med på åpen søndag!

På åpen søndag får du en omvisning på campus tilpasset dine studier. Du vil møte ansatte og studentfaddere som viser deg rundt og kan svare på spørsmål.

Les mer
Timeplan. Ikon.

Timeplan

Slik finner du timeplanen din.

Les mer