Hva hvis jeg ikke kan møte til studiestart?

Du er selv ansvarlig for å delta i obligatorisk undervisning og faglig opplegg. Hvis du ikke kan møte her, må du være forberedt på at du kan komme til å falle bakpå og går glipp av viktig informasjon og undervisning. Du kan også risikere å komme på etterskudd eller ikke få levert obligatoriske innleveringer. I verste fall risikerer du å miste tilbudet om studieplass dersom du ikke møter opp på obligatoriske aktiviteter.

Selv om du ikke kan møte ved studiestart, må du bekrefte digitalt at du skal ha plassen din. Det betyr at du må gå inn på lenken du får tilsendt på sms og registrere koden du finner på www.usn.no/studiestart. Dersom du ikke gjør dette, vil du miste plassen din.