Digitalt foreldreskap i Norge

47

Det blir et stadig større mangfold av medier og mediebruken varierer i stadig større grad. Ikke bare mellom barn og voksne, men også mellom familier. 

Forskningsprosjektet "Digitalt foreldreskap i Norge" er del av et internasjonalt forskningsprosjekt om barn og unges mediebruk.

Hvilken rolle spiller foreldre for barns mediebruk?

Vi ønsker å undersøke dette gjennom å se på hvordan norske familier bruker og snakker om mediebruk.

Far og sønn ser på mobiltelefon sammen

Bli med i forskningsprosjektet digitalt foreldreskap

Har du barn i barneskolen eller på ungdomskolen? Vi trenger flere familier som kan delta i dette forskningsprosjektet!

Les mer