Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene
en Meny close

DigTekLab – Fremtidens klasserom i lærerutdanningene

DigTekLab på Campus Notodden er et sted for å utforske, skape og lære sammen med andre i teknologirike omgivelser og er et prosjekt under Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitskap (HIU).

DigTekLab logo

Om oss

Vi er inspirert av Future Classroom Labs FCL-by European Schoolnet og Maker bevegelsen. Fokus er på studentaktiv læring samt mulighet for innovativ, praksisnær og tverrfaglig undervisning og læringsaktiviteter. DigTekLab er et sted for å operasjonalisere profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) for lærerutdannere og lærerstudenter.

Selve rommet er en fleksibel læringsarena, sandkasse og møteplass med digitale verktøy og teknologi . Du finner oss på S-193 i hovedbygget ved Campus Notodden.

 

Våre mål

 • Aktivitetene på DigTekLab skal videreutvikle undervisningsmetoder for fremtiden

 • Aktivitet på DigTekLab skal bidra til å konkretisere og operasjonalisere begrepet profesjonsfaglig digtal kompetanse (PfDK)

 • DigTekLab skal være en lokal og nasjonal ressurs på innovativ undervisning

 • DigTekLab skal samarbeide internasjonalt om fremtidens skole og lærerutdanning

 

Hvordan kan rom og teknologi brukes?

Undervisning og læringsaktiviteter (i teknologirike soner)

Det er mulig å benytte laben i undervisningen for alle lærerutdanningene (GLU, BLU, PPU, faglærerutdanningene, kunstfag, SpesPed og EVU) ved USN. Som faglærer er du ansvarlig for undervisningen men kan få opplæring og veiledning ved behov.

DigTekLab kan brukes i ulike undervisning og læringsaktiviter, eksempelvis:

 • Produksjon av digitale fortellinger med lyd og bilde
 • Skaperverksted
 • Problemløsning og algoritmisk tenking 
 • Samskaping og refleksjon
 • Spillbasert læring
 • Klasseledelse i 1:1 klasserommet og praksisforberedelser
 • En reise inn i en utvidet virkelighet
 • Kritisk tenking og profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)

Er du som lærerutdanner interessert i å ta i bruk rom eller teknologi? Gå til For ansatte og se informasjon om hvordan du går frem.

Utforskende og skapende prosesser, både for studenter og i forskning

DigTekLab skal bidra til å inspirere og skape innovative undervisningsopplegg for fremtidens undervisning i lærerutdanningene. I semesterene har vi åpen lab/drop in der du som lærerutdanner eller student kan ta i bruk lab, eksempelvis;

 • Utforsking og egen pedagogisk utvikling (FPU)
 • Utvikling av undervisningsopplegg
 • Skapende arbeid
 • Forsning og utviklingsarbeid (FOU)
 • Arbeidskrav, gruppearbeid, FOU og masteroppgaver

Dersom du/dere er interessert i innspill til tema for masteroppgave og FOU eller lurer på teknologi og løsninger, ta kontakt på digteklab@usn.no

Eksempler på masteroppgaver ved USN tilknyttet tematikk i teknologirike læringsarenaer

Opplæring og veiledning/pedagogisk og didaktisk bruk av digitale artefakter i fag

DigTekLab har mange artifakter som kan brukes i innovativ undervisning.Vi har noen definerte soner , et hovedrom med delingsarenaer og skaperverksted, et medierom "Green screen rommet", et laserrom og en samskapingarena med kontorplasser. 

Noe av teknologien som brukes i rommet er:

 • Programmeringsutstyr til bruk i barnehage, skole og skaperverksted. 
 • Green screen rom til å lage digitale historier med Ipads og ulikt kamera og mikrofonutstyr.
 • Podcastutstyr
 • Laserkutter 
 • 3D printere
 • Smarte kuttemaskiner
 • Ipads klassesett med ulike apper 
 • Interaktive tavler 
 • Spill slik som Nintendo, playstation og Keep talking and nobody explodes
 • Immerse og Virtual reality, VR briller, AR på Ipad og AR sandbox
 • Diverse utstyr og materiell til skaperverksted

Vi tilbyr opplæring og veiledning i bruk av utstyret, du kan komme innom på åpen lab  eller gjøre en forhåndsavtale på digteklab@usn.no. Vi bidrar på fagdager,programmøter og liknende etter forespørsel.

Hvert semester har vi faste kurs for sertifisering på laserkutteren. Se mer informasjon under For ansatte/For studenter.

Nettverk og kunnskapsHub

DigTekLab er medlem av Faglig nettverk for fremtidens klasserom i lærerutdanningene og representerer nettverket som Co-lead ambassador for Norge i FCL by European Schoolnet. Som en av flere alternative undervisningsarenaer samarbeider vi internt med ulike fagmiljø og program på alle Campus ved USN. 

 • Vi jobber for inspirasjon, deling og formidling av praktiske erfaringer og FOU i tilknytning til teknologirike læringsarenaer.
 • Vi lobber for gode løsninger med fellestjenestene på digitale enheter slik som  Ipads, tilgang til lisenser på programvare og læringsteknologi samt nettverksløsninger som støtter interaktiv undervisning og spillpedagogikk.

Læringsarenaer og utstyr på andre Campus

 

 

Ressurser og inspirasjon

Gå til vår ressursside

Facebook ikon
Instagram ikon

Prosjektleder og faglig ansvarlig