Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

  • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close

European Digital UniverCity (EDUC)

Verda di vart akkurat større.

Stedsikon
Allianse mellom åtte universitet i Tyskland, Frankrike, Italia, Tsjekkia, Spania, Noreg og Ungarn

Korleis kan du dra nytte av EDUC?

Du studerer ikkje berre ved eitt universitet. Del kunnskapen din og lær ny mønsterpraksis. Undervisninga og forskinga di er ikkje lenger avgrensa til berre ditt universitetet. EDUC opnar dører inn til heile alliansen og spanande høve i Europa.

Kva er EDUC?

Gjennom universitetsalliansen European Digital UniverCity (EDUC) inngår USNs studentar og tilsette i eit akademisk nettverk som strekkjer seg over Nord-, Sentral-, Sør- og Vest-Europa. 

Medlemmane samarbeider for å sameine kunnskap og ressursar med mål om å skipe eit integrert europeisk universitet med transnasjonale campusar.

EDUC støttar saumlaus mobilitet for studentar og tilsette gjennom språkmangfald, og nyttar blanda, fysiske og virtuelle lærings- og treningsformat organisert på EDUCs sameina virtuelle campus.

EDUC er eit resultat av EUs European Universities Initiatives (EUI). EDUC var ein av dei første 17 europeiske universitetsalliansane som blei etablert i 2019. USN blei assosiert medlem av alliansen i 2022 og fullt medlem då alliansen gjekk inn i fase to med EU-finansiering i fire nye år frå og med 2023.

Nøkkeltal

  • 8 universitet
  • 7 land
  • 200 000 studentar
  • 31 000 tilsette

EDUCs fem strategiske mål:

Integrasjon av den europeiske høgare utdanningsregionen

Det europeiske digitale universitetet byggjer eit inkluderande, internasjonalt og mobilt fellesskap mellom partnaruniversitet. På den måten driv det integrasjonen av den europeiske høgare utdanningsregionen og støttar dermed Bologna-prosessen (snl.no).

Transnasjonale studiar i Europa utan hindringar

I framtida skal det vere mogleg å studere saumlaust ved alle åtte alliansepartnaruniversiteta. For å oppnå dette skal formelle hindringar for opptak vekk, studentane skal få meir fleksible og tilpassa studieplanar, og tilgangen til finansiering skal bli enklare.

Integrasjon av alle studentar og tilsette

Kontinuerlege kommunikasjons- og interaksjonsprosessar vil bli oppretta innan kvart universitet, men òg mellom dei åtte universiteta våre. Dette vil gradvis skipe vilkår for full integrasjon av alle studentar, undervisarar, forskarar og teknisk-administrativt tilsette innan og mellom partnaruniversiteta.

Fremje europeisk identitet

EDUC fremjar utvikling av europeisk identitet og spreiinga av europeiske verdiar gjennom eigna utdanningsmoglegheiter.

Stå samla i møte med utfordringane i det 21. hundreåret 

Som eit aktiv europeisk fellesskap av universitetstilsette tek vi opp strukturelle og samfunnsmessige utfordringar i det 21. hundreåret saman.

Medlemmar

 

co-funded by the erasmus+ programme of the european union 

Aktuelt

Arkiv
CAMPUS DRAMMEN: Participants at the 40th EDUC Steering Committee Meeting

EDUC ut i samfunnet

Samfunnsengasjement var ein raud tråd spunnen gjennom alle dei tre dagane på European Digital UniverCity (EDUC) sitt styringsgruppemøte i Drammen, Noreg, juni 2024.

28. juni 2024