Ærespris til Helle Falkenberg

Helle Falkenberg og Tommy Skar
GLAD PRISVINNER: Professor Helle Falkenberg fikk LHLs ærespris fra generalsekretær Tommy Skar. Foto: Martin Aasen Wright

Professor Helle Falkenberg er tildelt LHL Hjerneslag og Afasis ærespris 2023.

Det er LHLs sentralstyre som foretar tildelingen, og begrunnelsen for tildelingen til Falkenberg er følgende:

Hjerneslag er en folkesykdom som hvert år rammer om lag 12 000. Synsforstyrrelser er representert både som symptom på og konsekvens av hjerneslag. Falkenberg har gjennom sitt akademiske arbeid bygd opp og ledet en tverrfaglig nordisk masterutdanning innen synsrehabilitering og synspedagogikk.

Som optiker og med bred kunnskap om viktigheten av godt syn har hun gjennom en årrekke engasjert seg for bedre oppfølging av syn etter slag.

Som professor, og initiativtaker og leder av Norwegian Vision in Stroke (NorVIS), har hun bidratt til å øke oppmerksomheten på og kunnskapen om syn og hjerneslag.

Dette vil kunne føre til at flere får raskere diagnostisering og behandling og at flere får bedre rehabilitering og oppfølging.

Prisen består av et diplom, et portrett av Falkenberg tegnet av Kerstin Skar, Atelieret Garasjen, Ås, og blomster.

Synshelse er hjernehelse

I pressemeldingen fra LHL kan vi lese at Falkenberg er glad for prisen, og mener at den bidrar til å øke oppmerksomheten på at synshelse også er hjernehelse.

 – Vi bruker synet for å utføre og delta i meningsfylte aktiviteter, og unngå farer, men uten at vi tenker på det. Kanskje derfor det er for lite oppmerksomhet og kunnskap om syn og synsproblem? spør hun.

Falkenberg viser i meldingen også til til at et plutselig synsproblem kan være tegn på hjerneslag og at man da skal ringe 113. HUn forteller også at over 60 prosent får synsproblem etter slag, men at det ofte er «usynlig» for personen selv.

– Det betyr at synet må undersøkes, og personer må tidlig få tilbud om tverrfaglig synsrehabilitering. Dette som en naturlig del i en helhetlig helse og opplæringstjeneste. For de fleste kan få hjelp med riktig brille, lys og synsråd, fastslår hun.

Likevel:

– Endring av praksis tar tid, stort engasjement, utholdenhet og mer forskning. Det krever samarbeid, sier professoren og NorVISlederen.