Prøveforelesning: Mahmoud A.F. Abdelmeguid

Mahmoud Abdelmeguid forsvarer sin avhandling i september

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag inviterer til Mahmoud A.F. Abdelmeguids prøveforelesning og disputas. Programmet går over to dager.


Mahmoud Ahmed Farghaly Abdelmeguid har til forsvar for graden PhD i programmet Applied Micro- and Nanosystems levert avhandlingen Modeling and design of piezoelectrically actuated MEMS tunable lenses. 

Tema for prøveforelesningen er Artificial intelligence for image improvement and analysis.

OBS: På grunn av tidsforskjell for opponent i USA gjennomføres prøveforelesning og disputas på to dager.

På grunn av koronasituasjonen gjennomføres prøveforelesning og disputas digitalt via Zoom. 

Les avhandlingen her