Disputas: Rajan Jaiswal

Rajan Jaiswal disputerer for doktorgraden i prosess, energi og automatiseringsteknikk. Avhandlingen handler om å utnytte avfall for energigjenvinning.


20 Jun

Praktisk informasjon

 • Dato: 20 juni 2024
 • Tid: kl. 10.00 - 16.00
 • Sted: Porsgrunn, Rom A-271
 • Last ned kalenderfil
 • Zoom-lenke for digital deltakelse 

   

  Program 

  Kl 10.00. Prøveforelesning: «Current state of CO2 Storage Activities and Future Perspectives»

  Kl 12.30. Disputas: «Waste as feed to biomass gasification reactor»

  Bedømmingskomité

  • Førsteopponent: Professor Eva Thorin ved Mälardalen University i Sverige 
  • Andreopponent: Professor Henrik Leion ved Chalmers University of Technology i Sverige
  • Administrator: Dr. Eshetu Janka Wakjera ved Universitetet i Sørøst-Norge 

  Veiledere


   

Har du spørsmål?

Rajan Jaiswal skal forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Han har fulgt doktorgradsprogrammet prosess, energi og automatiseringsteknikk ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime dag. 

Portrett av Rajan Jaiswal

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning og disputas.

Sammendrag

Dette doktorgradsarbeidet utforsker utnyttelse av avfall for energigjenvinning med mål om å løse to globale problemer: avfallsbehandling og forsyning av ren energi. Prosjektet undersøker ulike utfordringer knyttet til å konvertere avfall til høyverdig brensel og utnytte dette brenselet til energigjenvinning.

Termiske konverteringsmetoder, i en forgassningsreaktor, er blitt brukt for å omdanne avfall til verdifullt produktgass. De viktigste brennbare gasskomponentene fra forgassningsprosessen er metan, hydrogen og karbonmonoksid, som kan være nyttige for produksjon av biodrivstoff og kjemikalier, eller for kraftproduksjon. Brensler fra ulike kilder, som husholdningsavfall, landbruksavfall, hageavfall og industriavfall, ble brukt som drivstoff for forgasserne. Lavverdige avfallsbrensler, som papir, fisk, hageavfall, sagflis, kaffegrut, byggstrå, bark og gress, ble komprimert til pellets for å oppnå et brensel med høyere brennverdi og bedre flyteegenskaper i forgasseren. Potensialet for produksjon av syntesegass fra hvert brensel og reaktorytelsen ved ulike driftsbetingelser ble vurdert basert på karbonkonverteringseffektivitet, kjemisk konverteringseffektivitet, termisk konverteringseffektivitet og gassutbytte.

Denne avhandlingen foreslår optimale parametere for å produsere mekanisk sterke og holdbare pellets med høyere brennverdi fra avfall. Prosjektet bruker både eksperimentelle teknikker og simuleringer basert på Computational Particle Fluid Dynamics (CPFD) for å undersøke potensialet for syntesegassproduksjon via forgassing av avfall under ulike driftsbetingelser, som reaktoren som opererer i autotermisk modus, allotermisk modus, ulike posisjoner for biomassefôring og forgassing med ulike forgassingsmidler.

Dette prosjektet beskriver optimale driftsbetingelser for å oppnå høykvalitets syntesegass under ulike forhold. Videre er det utviklet en robust modell basert på gasshastigheten til reaktoren, som kan brukes til å designe en forgasser og sette operative parametere for å oppnå optimal forgassing av avfall.