Disputas: Soheila Taghavi Hosnaroudi

Soheila Hosnaroudi disputerer for doktorgraden i prosess, energi og automatiseringsteknikk. Avhandlingen handler om autonome ventiler og deres effekt på oljeutvinning.


14 Jun

Praktisk informasjon

 • Dato: 14 juni 2024
 • Tid: Hele dagen
 • Sted: Porsgrunn, Rom A-271
 • Last ned kalenderfil
 • Zoom-lenke til digital deltakelse.

  Program

  Kl. 10.00  Prøveforelesning: “Fluid characterization approaches defined and implemented in reservoir simulation: compositional vs. black-oil and modified black-oil”

  Kl. 12.30 Disputas: "Improved Multiphase Flow Performance Using Autonomous Inflow Control Valve (AICV) and its Potential Impact on Reservoir Recovery"

  Bedømmingskomité

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Milan Stanko, NTNU
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Masoud Babaei, University of Manchester
  • Administrator: Førsteamanuensis Ru Yan, Universitetet i Sørøst-Norge

  Veiledere

Har du spørsmål?

Soheila Taghavi Hosnaroudi skal forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har fulgtportrett av Soheila Taghavi Hosnaroudi doktorgradsprogrammet prosess, energi og automatiseringsteknikk ved Fakultet for teknologi, naturvitskap og maritime fag.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning og disputas.

Sammendrag

En av utfordringene som kan bidra til redusert utvinningsgrad på norsk kontinentalsokkel, er produksjon av uønskede fluider, som for eksempel vann, og gass. Utvinningsgraden kan økes ved implementering av ulike innstrømningskontroll-teknologier.

Innstrømningskontroll-teknologier bidrar til økt oljeproduksjon og redusert produksjon av uønsket fluider ved å balansere trykktapet langs brønnen. En av disse teknologiene har blitt benyttet i stort omfang internasjonalt de siste årene er Autonomous Inflow Control Valve, AICV. AICV kan kontrollere og stoppe produksjon av uønsket fluider, og følgelig øke oljeproduksjonen.

Flerfasestrømningsoppførselen til AICV i sonene der gjennombrudd av uønskede fluider skjer, er viktig for den totale utvinningen langs brønnen. Hovedmålet er å forbedre flerfasestrømningsytelsen til AICV for bruk i’"thin-oil-rim’’ reservoar, og reservoarer der EOR metoder er brukt. Den potensielle effekten av den forbedrede AICV-ytelsen på økt oljeutvinning undersøkes ved eksperimentelt arbeid og ved bruk av ulike typer kommersielle simulatorer.

Et eksempel på AICV-utviklingsmuligheter er AICV for CO2-EOR applikasjoner. AICV for CO2-EOR kan bidra til å strupe CO2 og unngå reproduksjon av CO2 og dermed gjøre det mulig å lagre CO2 i oljereservoarene i EOR-prosjekter.