Planlagte seminarer i Pedagogiske ressurser og læreprosesser

Alle seminarer vil også bli satt opp med Zoom. Invitasjon vil bli sendt ut på e-post.

 

PEDRES seminarer  våren 2022

Oppstart seminar

26. januar: Ingvild Østtvedt Moen

31. januar: Aafke Diepeveen

4. mars: Charlotte Beal

 

Midtveis seminar 

31. januar: Linda Undrum

22. februar: Kristin Støren

16. mars:  Hilde Hegna

22. mars: Marte Søve Syverud

 

 

Slutt seminar

10. januar: Petra Røise

9. februar: Maria Njølstad Vonen