Planlagte seminarer i Pedagogiske ressurser og læreprosesser

Alle seminarer vil også bli satt opp med Zoom. Invitasjon vil bli sendt ut på e-post.

 

PEDRES seminarer våren 2021

Oppstart seminar

18. januar: Lynn Dittrich

22. januar: Marit Brekke

26. januar: Eirini Pardali

5. februar: Solveig Magerøy

8. februar: Henrikke Flittig Aardalen

1. mars: Tiril Smedrud Finnanger

10. mars:  Annika Perlander

11. mars: Atle Rønnestad Kaasin

16. mars: Anne Helene Høyland Mork

20. april: Elin Bøen

1. juni: Anne Marte Sanda

17. juni: Mona Lisa Angell

22. juni: Rachel Songe-Møller 

Midtveis seminar 

25. februar: Anette Sofie Bernsen

26. februar: Julie Guttormsen

14. april: Ragnhild Laird Iversen

10. mai: Line Sjøtun Helganger

Slutt seminar

2. februar: Merete Mortensen 

19. mai: Maren Fredagsvik

31. mai: Kirsten Marie Norendal

2. juni: Nahúm Misael Tórrez