Planlagte seminarer i Pedagogiske ressurser og læreprosesser

Alle seminarer vil også bli satt opp med Skype. Invitasjon vil bli sendt ut på e-post.

 

Onsdag 4. desember

Midtveisseminar for Maren Fredagsvik 

Authenticity and creativity in primary and lower secondary science education

 Kl 11 -13 på campus Vestfold  (rom USNV G3-56 (Tørfest)

 

 

Mandag 16. desember

Midtveisseminar for Alessandra Dieudè

Norwegian faith-based private schools and public schools: a comparative study of the
interpretation and enactment of recent learning outcomes-based policies.

 

Mandag 16. desember

Sluttsemianr for Hein Lindquist

Multilingual raising in early childhood. Et prosjekt om stimulering av flerspråklig utvikling i hjem og barnehage i tidlig barndom (1-3 år)