Planlagte seminarer i Pedagogiske ressurser og læreprosesser

Alle seminarer vil også bli satt opp med Zoom. Invitasjon vil bli sendt ut på e-post.

 

PEDRES seminarer høsten  2021

Oppstart seminar

5. november: Samah Migdad

 

Midtveis seminar 

9. november : Rune Aae

16. desember: Marie Møller-Skau

 

Slutt seminar

14. september: Helga Norheim