Eksperter innen alderdom

Vi har eksperter innen alderdom, demens, eldreomsorg, hjerneslag, hjemmesykepleie og pårørenderollen.