Eksperter innen alderdom

Vi har eksperter innen alderdom, demens, eldreomsorg, hjerneslag, hjemmesykepleie og pårørenderollen.


Alderdom

Demens

Geriatrisk helsearbeid (helsetjenester til eldre syke og gamle)

Eldreomsorg

Hjemmesykepleie

Hjerneslag

Hjerneslag og søvn

Kommunale helsetjenester

Pårørenderollen

Sykdom

Velferdsteknologi