Eksperter innen alderdom

Vi har eksperter innen alderdom, demens, eldreomsorg, hjerneslag, hjemmesykepleie og pårørenderollen.


Active Ageing (aktiv aldring)

Alderdom

Demens

Geriatrisk helsearbeid (helsetjenester til eldre syke og gamle)

Eldreomsorg

Hjemmesykepleie

Hjerneslag

Hjerneslag og søvn

Kommunale helsetjenester

Pårørenderollen

Sykdom

Velferdsteknologi

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.