Eksperter innen bakterier, virus og sykdom

Vi har eksperter innen antibiotika, influensa, HIV, hygiene, infeksjoner, patologi, smittevern og virus.

Antibiotika

Antibiotikaresistens

Antimikrobiell resistens

Borreliose (Lyme borreliose)

Diagnoser

Epidemiologi

Epidimiens verdenshistorie

Hepatitt B og C

HIV

Human papilloma virus, HPV

Hygiene

Infeksjoner

Influensa

Klamydia (chlamydia trachomatis)

Koronavirus (Covid 19)

Medisinhistorie

Medisinsk mikrobiologi

Meningokokksykdom

MRSA (Meticillin-resistente Staphylococcus aureus)

Norovirus

Onkologi

Pest / Svartedauden

RS-virus (Respiratorisk syncytialvirus)

Smittevern

Tuberkulose

Virologi (virus)