Eksperter innen biologi, biokjemi og bioteknologi

Vi har eksperter innen blant annet biodrivstoff, biologisk mangfold og fotosyntesen.