Eksperter innen menneskerettigheter

Vi har eksperter innen menneskerettigheter og kvinners rettigheter og likestilling.


Barns rettigheter

Folkerett - internasjonal lov

Humanitær folkerett

Kvinners rettigheter og likestilling

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter og flerkultur

Menneskerettigheter og religion

Menneskerettsloven

Rett til utdanning

Rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Seksuell trakassering

Velferdsrett

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.