Eksperter innen politikk og samfunn

Vi har eksperter innen blant annet Brexit, demokrati, EU og EØS, russisk utenrikspolitikk, innvandring, flerkulturelt samfunn, nettroll og politisk analyse.

Amerikanske tenketanker

Amerikansk valg, USA og Donald Trump

Arbeiderorganisering og streiker 

Arbeidsliv

Arbeidstid

Brexit

Demokrati

Demokratisering og politiske regimer

Demokratiske beslutningsprosesser

EU og EØS

Flerkulturelt samfunn

Folkemord

Innvandring (migrasjon)

Internasjonal politikk

Internasjonale relasjoner

Idrettspolitikk

Kulturpolitikk

Levekår

Lobbyvirksomhet

Lokalvalg (kommune- og fylkestingvalg)

Midtøsten

  • Vibeke Kieding Banik (sionisme)
  • Jens Johan Hyvik ( Palestinsk historie etter ca 1880 og Sionismen og israels historie etter ca 1880)
  • Jon Wikene Iddeng (Palestina i antikken, jødenes historie i perioden under romersk innflytelse)
  • Arild Schou (etnonasjonale konflikter i Midtøsten, palestinsk nasjonalisme (doktorgrad) og konflikthåndtering i Libanon)
  • Øyvind Wistrøm (palestinakonflikten, utdanningssamarbeid Norge, Gaza, Israel)

Nettroll

Offentlig forvaltning

Offentlig politikk

Partiorganisering og valgsystemer

Politisk analyse

Politisk historie

Politiske ideologier

Politisk kultur

Rasisme

Revolusjonsfrykt og politisk ekstremisme

Russisk politikk

Sosial ulikhet

Ukraina

Ulikhet

Velferdspolitikk

Velferdsstat og sosialpolitikk