Eksperter innen politikk og samfunn

Vi har eksperter innen blant annet Brexit, demokrati, EU og EØS, russisk utenrikspolitikk, innvandring, flerkulturelt samfunn, nettroll og politisk analyse.

Amerikanske tenketanker

Arbeiderorganisering og streiker 

Arbeidsliv

Arbeidstid

Brexit

Demokrati

Demokratisering og politiske regimer

Demokratiske beslutningsprosesser

EU og EØS

Flerkulturelt samfunn

Innvandring (migrasjon)

Internasjonal politikk

Internasjonale relasjoner

Idrettspolitikk

Kulturpolitikk

Levekår

Lobbyvirksomhet

Lokalvalg (kommune- og fylkestingvalg)

Midtøsten

  • Vibeke Kieding Banik (sionisme)
  • Jon Wikene Iddeng (Palestina i antikken, jødenes historie i perioden under romersk innflytelse)
  • Arild Schou (etnonasjonale konflikter i Midtøsten, palestinsk nasjonalisme (doktorgrad) og konflikthåndtering i Libanon)
  • Øyvind Wistrøm (palestinakonflikten, utdanningssamarbeid Norge, Gaza, Israel)

Nettroll

Offentlig forvaltning

Offentlig politikk

Partiorganisering og valgsystemer

Politisk analyse

Politisk historie

Politiske ideologier

Politisk kultur

Revolusjonsfrykt og politisk ekstremisme

Russisk politikk

Sosial ulikhet

Ukraina

Ulikhet

Velferdspolitikk

Velferdsstat og sosialpolitikk