Anders Rønningen

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Anders Rønningen er freelance komponist og multimusiker, for tiden FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har også mange års erfaring fra Madagaskar, hvor han jobbet i lærerutdanning og med musikk.

Mine foredrag:

Musikk som verktøy for alt?

Foredraget tar utgangspunkt i hvordan musikk ofte presenteres som et verktøy for nesten alt: Man blir klokere av det, mer fokusert, flinkere til å samarbeide, bedre i matematikk, mindre eksponert for sykdommer. I tillegg skaper det inkludering, identitet og gir sosial tilhørighet. -Kort sagt et vidundermiddel! Eller er det virkelig sånn?

For å svare på om musikk «virker» må vi først svare på hva musikk er, og dette problematiseres i dette kunst- og musikkfilosofiske foredraget. Rønningen byr på musikalske eksempler og historier fra sin bakgrunn innenfor etnomusikologi og som musikkpedagog, og åpner for en ny forståelse av hva musikk er, og dermed også hva det er ved musikken som kan “virke”.

Historier fra Etnia

I dette foredraget formidles den eksotiske madagassiske musikk og kultur-tradisjonen gjennom historier og musisering på nasjonalinstrumentet valiha (bambusharpe).
Men samtidig analys Ferer og kritiserer foredragsholder sitt eget foredrag, og legger opp til å snakke om eksotisme og etnisitet. Foredraget skaper begeistring for kulturelt mangfold generelt og gassisk kultur spesielt, og samtidig problematiseres vår hang etter det eksotiske, og hva eksotifisering egentlig kan føre til. Foredragsholder har bakgrunn fra åtte år på Madagaskar, og har doktorgrad der han arbeidet med kulturelt mangfold i musikkfaget i ungdomsskole.
Et annerledes og engasjerende musikkforedrag som setter refleksjoner i gang.

Musikken og kunstens rolle i å skape mer inkluderende lokalsamfunn

Det er egentlig litt merkelig: Kunst og kultur skal være så bra verktøy for inkludering, men likevel er det langt færre barn og unge med opprinnelse utenfor Norge som benytter kulturskolen enn det norskfødte gjør. Hvorfor det? Og hvordan kan man arbeide for at kunst og kultur i en kommune skaper gode oppvekstmuligheter for alle?

Foredraget tar utgangspunkt i et prosjekt som foredragsholder har vært engasjert i der kulturskoler fra ti kommuner i Norge, Sverige og Danmark deltok. «Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet» - KIL - hadde også med ca 20 forskere fra disse tre landene og det har vært arbeidet på mange måter for å legge til rette for at det inkluderende potensialet som ligger i kunst- og kulturarbeid gjennom kulturskolen kan utløses.

En antologi med innsikter fra prosjektet er under publisering, og foredragsholder har som redaktør for denne, og leder for forskergruppen et godt grunnlag for å dele erfaringer og kunnskap. KIL-prosjektet munnet ut i at kommunene laget et felles nordisk KULTURSKOLEMANIFEST, der prinsipper og anbefalinger er gjort tydelige. Dette dokumentet er også sentralt i foredraget.

Anders Rønningen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?
Kontakt Anders Rønningen for å gjøre en avtale.