Dag Einar Thorsen

Thorsen er førsteamanuensis i statsvitenskap med en særlig interesse for samtidshistorie og politisk filosofi, og holder foredrag om aktuelle tema og hendelser fra politikk og samfunnsliv. Dette har han også gjort for Lørdagsuniversitetet helt siden starten.

Gjennom flere år har Dag Einar Thorsen hatt som en regel at han "alltid skal svare høflig og forsøksvis fyllestgjørende når noen tar kontakt. Ta derfor kontakt om det er noe aktuelt som skjer hvor som helst i verden, så kan vi ha en samtale om det." 

Denne regelen har også ført til at pressen tar kontakt med ham når de ikke vet hvem andre de skal ringe, noe som betyr at han av og til dukker opp i blader, aviser og etermedier.

I tillegg er han fagansvarlig for politikk og statsvitenskap i Store Norske Leksikon, og har på grunn av det opparbeidet seg brede bakgrunnskunnskaper og en evne til formidling for et bredt publikum.  

Mine foredrag:

«... men er det folkemord?

Helt siden juristen Rafael Lemkin i 1944 satte ordet "folkemord" eller "genocid" på en del av det han hadde samlet av informasjon om hendelser under Nazi-Tysklands okkupasjon av Polen, så har folkemord vært betegnelsen på de aller verste forbrytelser man kan tenke seg.

I den norske straffeloven kommer derfor folkemord aller først i opplistingen av straffbare handlinger, i paragraf 101.

Det har også gjort at det i mange kriger og konflikter har blitt stadig mer vanlig å anklage motparten for folkemord, helt fra nordamerikanske borgerrettsaktivister i 1951 beskyldte den amerikanske regjeringen for folkemord mot den afroamerikanske minoriteten.

Siden har mye skjedd, og med Sør-Afrikas prosess mot Israel for Den internasjonale domstolen, som ble innledet i desember 2023, vil vi de neste årene muligens se en endring i hva som er akseptabel krigføring og hva som blir regnet som internasjonal kriminalitet.

Er demokratiet truet?

Om demokratiets historie og tilstand i dag. De senere årene har mange land forandret styreform og utviklet seg i forskjellige retninger. Noen land har blitt mer demokratiske, mens andre land har gått i motsatt retning. Hvorfor er det slik og er demokratiet truet også i Norge og nabolandene? 

Populisme, radikalisme og ekstremisme i Europa

Hva er det som gjør at ytterliggående ideer og politiske partier blir mer populære i mange europeiske land? Mange steder har fått store partier og populære politikere, som mange andre stempler som ekstreme eller populistiske. Men hva er egentlig populisme, radikalisme og ekstremisme, og hva er forbindelsene mellom disse begrepene og fenomenene? 

Kan islam innpasses i norsk og europeisk kultur og samfunnsliv?

Dette er et eksempel på et spørsmål som jeg har fått gjennom Lørdagsuniversitetet, og det ble et foredrag av det også. I dette foredraget bruker jeg en del plass til å avklare de sentrale begrepene i tittelen, og slik bidra til en god samtale om hva som skjer når Norge og andre europeiske land blir preget av innvandring og mer religiøs og kulturell variasjon. 

Trust, community and democracy in Norway

Foredraget er utviklet for valgobservatører i Norge, og kan brukes i andre sammenhenger med et internasjonalt publikum i Norge, som ønsker å forstå norsk politikk og hva som er særegent for det norske samfunnet. 

Hva skjer med verden?

Jeg holder foredrag om aktuelle hendelser i verdenspolitikken og i bestemte land. Tidligere har jeg holdt foredrag for Lørdagsuniversitetet om tysk, britisk og nordamerikansk politikk, om borgerkrigen i Syria og flere andre tema fra nyhetene. Om noe skulle skje rundt omkring i verden, så er dette en åpen post der vi kan gå bak nyhetsoverskriftene og finne ut av bakgrunnen for det som skjer.  

Dag Einar Thorsen

Førsteamanuensis

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Dag Einar Thorsen for å gjøre en avtale.