Elin Kjelle

Førsteamanuensis Elin Kjelle er utdannet radiograf og har master i tjenesteutvikling innen klinisk helsearbeid fra 2011. Hun har forsket på organisering av røntgentjenester til sykehjemsboere, og har interesser innenfor strålevern og kvalitetssikring i helsevesenet.

 

Mine foredrag:

Røntgen på hjul – fra Marie Curie til dagens sykehjemsbeboere

Foredraget er basert på funn fra doktorgradsprosjektet Mobile røntgentjenester til sykehjem. Marie Curie tok initiativ til å få røntgen på hjul, og i våre dager tar vi i bruk samme tankegang og reiser ut med røntgenapparatene igjen. Foredraget handler om organisering av røntgentjenester, hvordan ledere i helsevesenet kjemper for gode tjenester til pasientene og hvordan omorganisering kan gi bedre og billigere helsetjenester.

Elin Kjelle

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen

 

Kontakt

Interessert i foredraget?

Kontakt Elin Kjelle for å gjøre en avtale.