Halvard Vike

Her har vi ikke fått tekst ennå.

Mine foredrag:

Kommunene – den «umulige» institusjonen»

 

Profesjonene i velferdsstaten: pionérer og gisler

 

Telemarks historie

Det glemte Europa

 

Frivillighet i en ny tid

Eldreomsorg med mer

 

Norsk kultur

Myter og realiteter

 

Velferdsstaten

Hvordan og hvorfor en velferdsstat

 

Sosialantropologi

Om å se oss selv utenfra

 

Vike

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag

Campus Porsgrunn

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Halvard Vike for å gjøre en avtale.