Karina Hjelmervik

Karina Hjelmevik har en doktorgrad i matematikk og en master i oscenografi. Hjelmevik underviser og veileder studenter i fagene matematikk og fysikk. Hun har har også ledet en rekke forskningsprosjekter. Hun kombinerer sin bachelor i oseanografi og sin doktorgrad i matematikk og presenterer foredraget "Matematikk i Oslofjorden." Like interessant er kanskje foredraget om hvorfor hun liker faget mange sliter med.

Mine foredrag:

Matematikken i Oslofjorden

Hva ser du når du ser ut over havet? Ser du kaos og forvirring? Eller ser du ligningene som danser på bølgene? I dette foredraget forteller Hjelmervik om den orden og struktur som råder når vannmassene beveger seg i en fjord. Det er et vakkert samspill mellom tidevann og vind, nedbør og lufttemperatur. Værsituasjonen utenfor fjorden og ferskvannet fra elvene spiller også inn.

 

Hjelmervik leder prosjektet FjordOs der det er utviklet en matematisk modell for Oslofjorden og det er resultater fra dette prosjektet som vil bli presentert. Modellen er brukt til å beregne drivbaner for olje, kartlegge strømmen i Drammensfjorden med tanke på tidevannskraftverk, undersøke drivbanene til avløpsvann fra renseanlegg og til trening i brosimulatorer. For å nevne noe.

 

Hvorfor jeg liker matematikk

Mange sliter med faget matematikk og har kanskje vanskeligheter med å forstå hvordan noen kan like faget i det hele tatt. Hjelmervik derimot blir mer motivert jo vanskeligere det er. Hun drar paralleller til naturen og sammenligner matematikk med fjellturer: "Jeg liker å gå i fjellet. Jo mer jeg må kjempe for å klare turen, jo større mestringsfølelse får jeg og jo mer blir jeg i stand til å mestre. Det samme gjelder matematikk.I tillegg er det utrolig hvor mye matematikk kan brukes til! Det er et fantastisk verktøy. "

 

Hjelmervik

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner

Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Karina Hjelmervik for å gjøre en avtale.