Lise Kjønniksen

Lise Kjønniksen er førsteamanuensis med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun har i flere år jobbet med tematikken fysisk aktivitet og helse blant barn og unge.

Mitt foredrag:

Fysisk aktivitet i skolen – Hva skal det være og hvorfor er det viktig?

Stortinget har foreslått at alle barn og unge fra 1-10 klasse skal ha 1 time fysisk aktivitet hver dag på skolen. Barn og unges hverdag består av mye stillesitting, og inaktivitet er en stadig større samfunnsutfordring. Det er derfor positivt at det nå innføres tiltak for å gjøre skoledagen mer aktiv. Barn i forskjellige aldre har svært ulike behov når det gjelder fysisk aktivitet. Den fysiske aktiviteten bør derfor være variert og allsidig og tilpasset de ulike aldersgruppene.

Det bør være aktivitet som gir rom for spenning og fysiske utfordringer og som bidrar til å bedre elevenes motoriske ferdigheter. Aktivitetene bør dessuten være sosiale og trivsel skapende slik at barn og unge får lyst til å være fysisk aktive hver dag. Den fysiske aktiviteten bør stimulere til mestring og bevegelsesglede.

Lise Kjønniksen

Førsteamanuensis ved USN

Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Notodden

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Lise Kjønniksen for å gjøre en avtale.