Pia Cecilie Bing-Jonsson

Bing-Jonsson er dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap Campus Vestfold, og jobber med utdanningskvalitet i helse- og sosialfaglige utdanninger. Hun har forsket på tematikken i ni år og har mye på hjertet i forhold til å bli tydelig på hva som forventes, hvem som skal utføre hvilke oppgaver, samt hvordan planlegge bedre for fremtiden i forhold til kompetanseheving.


Hun er opptatt av å formidle forskning på en forståelig måte, og liker at publikum blir engasjert og stiller kritiske spørsmål til det hun formidler. Til daglig jobber hun med utdanningskvalitet i helse- og sosialfaglige utdanninger, og er stolt av å jobbe på et fakultet som har et så bredt tilbud av utdanninger for mennesker som vil gjøre en forskjell i verden.

 

Mine foredrag:

 

Kan du det du burde kunne?

Med eldreomsorgen som eksempel tar foredragsholderen deg med på en reise inn i et arbeidslandsskap som er fylt til randen med forventninger og krav, men samtidig presset til det ytterste i forhold til stramme budsjett og relativ lav kompetanse blant bemanningen. Spørsmål som berøres er: Hvem setter kravene til kompetanseinnhold? Kan vi bli mer presise i forhold til hva som forventes av kompetanse? Hvordan finne ut av hva vi faktisk kan? Og, hvordan jobbe strategisk for å møte fremtidens behov for kompetanse?

 

Kvalitet: Et spørsmål om hode eller hender?

Til grunn for dette spørsmålet ligger en pågående debatt i samfunnet om hvordan vi skal løse fremtidens utfordringer med mangel på helsepersonell. Debatten kan ofte få steile kanter der noen påstår at det viktigste er å få nok hender til å utføre jobben, mens andre mener at det er først og fremst kompetanse som er svaret på helsetjenestens utfordringer. I dette foredraget presenteres forskningens svar på spørsmålet.

 

Jobbglidning: Kan sykepleiere gjøre legeoppgaver?

De er på full fart inn i Norge og de skal ta over oppgaver som tidligere var tiltenkt leger. De har høy kompetanse, men er «bare» sykepleiere. Kan slik jobbglidning heve kvaliteten på helsehjelpen som gis, eller er det kun et forsøk på innsparing? Dette foredraget introduserer deg for det som på engelsk kalles «Nurse Practitioners» og har vært innarbeidet i over 60 år i amerikansk helsevesen. Hvorfor er vi i Norge så sent ute?

Pia Cecilie Bing-Jonsson

Dekan

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Vestfold (C2-70)

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?
Kontakt Pia Cecilie Bing-Jonsson for å gjøre en avtale.