Digitaliseringsskolen for varehandel

Digitaliseringsskolen er et videreutdanningstilbud på deltid til deg som er selvstendig næringsdrivende, leder eller ansatt i varehandelen. Vil du lære mer om digitaliseringens effekt på varehandel og hvordan du kan innovere i egen virksomhet, utvikle din egen digitale forretningsmodell og bidra til fremtidens digitale varehandel er dette studiet for deg.

Digitaliseringsskole for varehandelVarehandelen er inne i en krevende omstillingstid. Netthandel og grensehandel utfordrer både lokale nisjebedrifter og store kjedeaktører. Som om ikke dette er nok er samfunnet, og også varehandelen, sterkt rammet av Korona-viruset. Ved endret brukeratferd er det kritisk å forstå hvordan man legger om egen virksomhet til å bli mer digital.  Dette kan faktisk være nøkkelen til overlevelse og vekst.  

Det vil være behov for å kombinere tradisjonelle salgs, service- og markedsføringsmetoder med bruk av  digitale metoder, verktøy og plattformer.

Dette er digitaliseringsskolen

Digitaliseringsskolen er et utdanningstilbud på deltid fra USN Handelshøyskolen. 

Studiet utvikles og evalueres i tett  samarbeid med partnere fra varehandelen. Første året ble dette sett på som et pilotprosjekt, og studiet var på tilsammen 30 studiepoeng, bestående av to emner. Første emnet ble gjennomført høsten 2020 og det andre emnet våren 2021. 

Vi håper prosjektet kan videreføres på et senere tidspunkt.

Studiet gir innsikt i
hvordan digitale teknologier og applikasjoner kan utnyttes i varehandelen, hvordan digital brukeratferd har konsekvenser for norske forbrukere, hvordan digitalisering påvirker arbeidslivet,  hvordan digitale forretningsmodeller endrer hva det vil si å drive butikk - fysisk eller på nett, og hvordan digital markedsføring kan gjøres mer effektivt. 

Et framtidig studietilbud kan komme i endret form. 

 • Digital, modulbasert undervisning på nett. Undervisningsmodulene kan du ta fram når det passer deg, innenfor den progresjonen som kreves i studiet.
 • Gruppebasert og individuell digital veiledning avtales med faglærere. 
 • Obligatoriske oppgaver leveres digitalt til oppsatte frister. Oppgavene må være godkjent av faglærere for at du skal få levert og vurdert eksamen.
 • Eksamen består av en semesteroppgave i form av en lengre rapport.

Hvem kan søke?

Digitaliseringsskolen er et studietilbud spesielt tilpasset deg som er leder eller ansatt i varehandelen, og som jobber med netthandel eller i fysisk butikk. Det skal være mulig å kombinere studier med arbeid i butikk, særlig fordi det meste av undervisningen foregår digitalt. 

Grunnlaget for å søke er at du har oppnådd generell studiekompetanse og minimum to års erfaring fra varehandel. Ved manglende studiekompentanse kan realkompetanse vurderes (se egen boks med informasjon om å legge inn søknad)

Læringsutbytte

Etter endt studium vil du blant annet:

 • Oppnå bred kunnskap om teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder for digitalisering og digital transformasjon med særlig relevans for varehandel
 • Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg med relevans for digital transformasjon i varehandel og for egen virksomhet
 • Kunne bidra inn i utviklingsprosjekter omkring digital transformasjon, selvstendig og som deltaker i en gruppe, tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kunne bidra til organisasjonsutvikling ved bruk av kunnskaper og ferdigheter om digital brukeratferd, digital markedsføring, virksomhetens digitale forretningsmodell, synlighet og markedsposisjon

Viktige datoer

Datoer for studiet er ikke fastsatt.

Søknad

Søknadsfrist ikke fastsatt. 

Legg inn søknad her: 

søknadsweb (søknad kan ikke registreres før datoer er fastsatt)

I søknaden må du dokumentere

 • Generell studiekompentanse
 • Erfaring fra varehandel (arbeidsattest som viser minimum 2 års erfaring)
 • Hvis du er medlem av Handel og Kontor eller virke, last opp bekreftelse på medlemskap der du laster opp arbeidserfaring.

Har du ikke generell studiekompetanse? vi kan vurdere realkompetanse. Last opp:

 • Karakter i norsk og engelsk på nivå med videregående skole
 • Arbeidsattester som bekrefter til sammen minimum 5 års arbeidserfaring fra varehandel eller annen relevant erfaring (deltidsjobber omregnes til fulltid. Eksempel: 50% jobb i 1 år tilsvarer et halvt år fulltidsjobb)
 • Hvis du er medlem av Handel og Kontor eller virke, last opp bekreftelse på medlemskap der du laster opp arbeidserfaring.

Kostnader:

 • Semesteravgift betales både høst og vår (kr 929,- med forbehold om endring for kommende semestre)
 • Pensumlitteratur: 2 bøker til ca kr 800,- totalt. Litteraturen brukes sammen med digital artikkelsamling gjennom begge semestrene.

Kontakt

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte administrativt ansvarlig Marianne på e-post: Marianne.Kirkhus@usn.no