EXTENDED REALITY: USN skal lede et prestisjefylt prosjekt med en rekke internasjonale partnere. Prosjektet koordineres av professorene f.v: Rosemarie Bernabe og Rigmor Baraas.
EXTENDED REALITY: Prosjektet koordineres av professorene f.v: Rosemarie Bernabe og Rigmor Baraas ved Universitetet i Sørøst-Norge. (Foto: Stuart Gilson)

Sammen med 11 partnere skal USN kartlegge utfordringene og mulighetene som en følge av at eXtended Reality tas i bruk i stadig nye deler av samfunnet.

Den europeiske XR-industrien, forbrukere, lovgivere og akademia trenger å være tilstrekkelig bevisst på mulighetene, fordelene og risikoene ved XR-teknologien. Vi skal hjelpe Europa med å håndtere denne teknologien på en god måte.

eXtended Reality (XR) har i løpet av få år gått fra å være forbeholdt forskere i laboratorier til å bli en vanlig forbruksvare. Det er mange åpenbare fordeler med denne teknologien, men den bringer også med seg nye utfordringer og en ny type risiko.

Endrer måten vi lever på

Dette gjelder ikke minst innen etikk, sikkerhet, personvern og bruk på tvers av ulike operativsystemer. Det er blant annet innen disse områdene at XR4HUMAN skal bidra.

Denne teknologien endrer måten vi lever på. Det handler om hvordan vi tar til oss informasjon og hva vi gjør med denne informasjonen. Det handler også om hvordan vi kommuniserer med hverandre, hvordan vi lærer, arbeider, handler og leker. Veldig mye vil bli påvirket av dette, når en skal gjøre dette i en utvidet og ikke bare i en fysisk virkelighet.

Samtidig som den kommersielle utviklingen har skutt fart, mangler vi kunnskap om hvordan ulike former for eXtended Reality vil påvirke oss i forskjellige faser av livet. Dette vil kunne variere ut fra om vi er barn, ungdom, voksne, eldre, kvinne eller mann og om vi har en funksjonsnedsettelse.

Hvordan kan vi best utvikle og bruke denne teknologien for å maksimere fordelene og minimere de negative effektene?

 • Et mål er å utvikle felles retningslinjer som gjør det enklere for europeiske selskaper og myndigheter å håndtere XR.
 • Et annet mål er å utvikle noen online verktøy som både selskaper og myndigheter kan bruke.
 • Prosjektet skal også lage et rangeringssystem og undervisningsmateriell som gjør det enklere for innbyggerne å velge de beste løsningene og produktene.
 • Prosjektet skal dessuten påvirke selskaper og andre interessenter, blant annet gjennom et digitalt europeisk forum for dialog rundt bruk av XR.

 

EU-flagg

Dette prosjektet har mottatt midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa under tilskuddsavtale 101070155.

Det er det første prosjektet som USN leder i Horisont Europa, EUs niende rammeprogram som startet 1. januar i 2021. Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020.

Om forskningsprosjektet:

Prosjektittel: 
«The Equitable, Inclusive, and Human-Centered XR Project (XR4Human)»

Prosjektleder
Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering:
Tildelt 2,5 millioner euro fra Horisont Europa, hvorav 400 000 euro til USN.

Varighet:
1. november 2022 - 31. oktober 2025

Partnere:

Til sammen 12 universiteter og bedriftsklynger verden over inkludert Universitetet i Sørøst-Norge (USN). 

 • University of South-Eastern Norway (USN) (Coordinating Institution) NO
 • XR4Europe (XR4Europe) BE
 • University of Oslo (UiO) NO
 • National Technical University of Athens (NTUA) GR
 • National University of Science and Technology (NTNU) NO
 • Leiden University (LU) NL
 • Karlsruhe Institute of Technology (KIT) DE
 • Institute for Energy Technology (IFE) NO
 • Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institute (HHI) DE
 • OpenAR Cloud Europe (OARC) DE
 • University of Leeds (UoL) UK
 • Fontys University (FU) NL

Beskrivelse:

 • Prosjektet skal utvikle europeiske standarder for XR, som vil bidra til en etisk og menneskesentrert utvikling av maskinvare og mykvare (software).
 • XR4HUMAN skal gjøre det enklere for europeiske innbyggere og offentlige institusjoner å ta gode valg knyttet til XR.
 • Målet er å bygge et sterkt og konkurransedyktig økosystem rundt denne teknologien for Europeisk næringsliv, men på en måte som skaper tillit blant brukere og myndigheter.

Om Horisont Europa

 • Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro.
 • 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning.
 • En viktig nyvinning er innføringen av ambisiøse «missions» som et virkemiddel for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer.
 • Startet 1. januar 2021 og er en videreføring av Horisont 2020. 
 • USN leder også forskningsprosjektet Enhance, som er en del av Horisont 2020.