Ultralydlaboratoriet ved USN

Ultralyd er lyd med høyere frekvens enn vi mennesker kan høre. Men selv om vi ikke kan høre lyden, blir den brukt til mye annet.

Mest kjent er medisinsk avbildning, der vi bruker ultralyd til å se inn i kroppen, for eksempel for å undersøke gravide, eller for å se hvordan hjertet beveger seg. Ultralyd benyttes også under vann, i ekkolodd for å finne fisk, i sonarer for å undersøke havbunnen og til militære formål. I tillegg er ultralyd mye brukt i industrien; den er spesielt god til å finne sprekker inne i materialer, og benyttes mye i oljeindustrien.

Norge har mange industribedrifter basert på ultralyd, og flere av dem finnes i Horten, vi kan nevne GE Vingmed Ultrasound, Kongsberg Maritime, Medistim og FFI. Dette er avanserte teknologibedrifter som ligger helt i verdenstoppen på sine områder, og satser sterkt på forskning og utvikling. Her kombineres teknologi fra flere fagfelt, som avansert IT, elektronikk og materialteknologi, for å få stadig bedre produkter.

Ved campus Vestfold har vi en aktiv forskningsgruppe innen ultralyd med en professor og to førsteamanuenser, men mye av forskningen utføres av doktorgradsstudentene våre, og vi har hvert år flere masterstudenter og ofte også nyutdannede ansatt på midlertidige prosjekter. Alle forskningsprosjektene våre er rettet mot industrien. Vi inngår i et forskningssenter som samler flere universiteter og industribedrifter i Norge, og vi samarbeider internasjonalt.

Vårt spesialfelt: Ultralydtransdusere

Transduseren er den delen av ultralydsystemet som sender ut og mottar ultralyden, altså proben legen holder i hånden når han eller hun undersøker pasienten, eller svingeren som sitter på utsiden av skipsskroget. Transduseren sender først ultralydbølger inn i pasienten, eller ned i havet. Deretter slår den om i lytte-modus og gjør om mottatte ekko til elektriske signaler. Disse elektriske signalene brukes så til å lage bilder av kroppens organer, eller av havet med fisk og havbunn, eller noe annet vi vil ta bilde av med ultralyd.

Ved USN i Horten arbeider vi med ny teknologi for slike transdusere. Dette gjør vi som en del av et større forskningssenter kalt CIUS, Center for Innovative Ultrasound Solutions, der vi samarbeider med NTNU, Universitetet i Oslo, og mange industribedrifter, noen av dem i Horten.

Dagens systemer for tredimensjonal ultralydavbildning stiller helt spesielle krav til miniatyrisering i proben. Vi ser også at mer avanserte metoder der flere ultralydfrekvenser benyttes samtidig blir gjort mulig med nye, innovative design av transduseren. Ved USN arbeider vi tett med industrien for å utvikle ny teknologi for slike avanserte ultralyd-transdusere.

Programvare

Vi skriver selv mye av programvaren vi behøver for å samle inn og analysere data fra laboratoriet vårt, og også programmer for å simulere egenskapene til det vi utvikler. Detter gjøres hovedsakelig i verktøyene LabVIEW fra National Instruments og Matlab fra The Math Works. Noen av disse programmene er tilgjengelig for nedlasting.

  • Acqure Ultrasound Pulses from Oscilloscopes
  • Generate Pulses using Arbitrary Waveform Generators
  • Aquire Data from Impedance Analyzer

Gruppens medlemmer

Ultralydlaboratoriet består i dag av følgende personer:
Vi er organisert som en del av gruppa Optikk og mikroakustikk ved Institutt for mikrosystemer.