En av de mest siterte i utlandet

Professor Dieu Tien Bui ved USN Handelshøyskolen er på den eksklusive listen over norske forskere som er mest sitert internasjonalt. Foto av ham
NYTT FORSKNINGSFELT: – Før 2010 fantes det veldig få artikler om bruk av AI og maskinlæring til katastrofe-modellering, sier professor Dieu Tien Bui ved USN Handelshøyskolen. (Foto: Helle Friis Knutzen)

Professor Dieu Tien Bui ved USN Handelshøyskolen er på den eksklusive listen over norske forskere som blir mest sitert internasjonalt.

25 forskere fra norske institusjoner finnes på oversikten over de mest siterte forskerne i verden.

– Det er egentlig ikke viktig for meg å være på en sånn liste. Det som er viktig for meg er at forskningen min kan hjelpe mennesker. Samtidig var det gøy å høre at jeg faktisk var på listen, sier professor Dieu Tien Bui til usn.no.

Mange årsaker

Han kom egentlig fra Vietnam til Norge for å studere på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), der han tok doktorgraden sin.

Når vi spør om hvorfor han så ofte siteres i utlandet, mener han det er en kombinasjon av flere faktorer:

 • Dieu Tien Bui jobber med å bruke kunstig intelligens til å forutsi flom, jordskred og skogbrann. Det er et forsknings-område som det er stor interesse for over hele verden.
   
 • Redaktør-ansvar for flere anerkjente internasjonale journaler, som gjør at han blir svært synlig i utlandet. 
   
 • Han har jobbet bevisst med å bygge opp et stort nettverk i utlandet.
   
 • Liker å skrive, publiserer mye og er glad i å samarbeide med andre forskere.

AI til å forutsi naturkatastrofer

– Å bruke AI (kunstig intelligens) på denne måten er ganske nytt. Det er flere i verden som jobber med modellering av naturkatastrofer. Det som jeg gjør, er å kombinere eksisterende forskning slik at jeg kan utvikle nye metoder for modellering. Jeg tester modellene ved å bruke maskinlæring og kunstig intelligens.

– Hvorfor er kunstig intelligens og maskinlæring gunstig til denne typen forskning?

– Fordi vi jobber med veldig store mengder data og store geografiske variasjoner. Det gjør at det blir veldig mange faktorer å ta hensyn til. Kunstig intelligens kan hjelpe oss med å lage modeller som kan brukes over hele verden, også i Norge sier Dien Tieu Bui.

Han opplever stor interesse fra hele verden, og nevner spesielt Kina, India, Japan og Malaysia. Men også i USA og Europa er mange forskere opptatt av arbeidet hans, og mange ønsker å samarbeide med ham.

– Jeg er veldig stolt over at USN Handelshøyskolen har en ansatt på listen over de mest siterte forskere i verden, sier instituttleder Helge Kaasin, som er sjefen til Dien Tieu Bui ved campus Bø. Foto av dem sammen
Et ungt forskningsfelt

Dieu Tien Bui startet med å bygge det internasjonale nettverket sitt da han var forsker på NMBU. Når han publiserer nye artikler, opplever han at mange tar kontakt. Det fører til nye samarbeid og deltakelse på konferanser.

– Før 2010 fantes det veldig få artikler om bruk av AI og maskinlæring til katastrofe-modellering. Jeg jobber dermed innenfor et ganske nytt forskningsfelt, og derfor tror jeg mange er interessert i funnene.

Dieu Tien Bui er tilknyttet institutt for økonomi og IT ved campus Bø, og foreleser ved årsstudiet i geografiske informasjonssystemer (GIS).

Han samarbeider også med ingeniørutdanningene på campus Porsgrunn, og veileder flere doktorgradsstudenter, både ved USN og andre steder.

Vil kartlegge flom-risiko i Norge

I tiden fremover planlegger han å utvikle en ny metode for å kartlegge risiko i Norge. Han er særlig opptatt av å kunne forutsi plutselig flom.

– Det er veldig hyggelig med interesse internasjonalt, men jeg ønsker å kunne gjøre noe for Norge også. Det var her jeg fikk muligheten til å ta doktorgraden min, med støtte fra den norske staten.

– Får du tid til noe annet enn å forske?

– Ja, jeg liker å fiske, og om sommeren drar jeg gjerne til Kragerø eller Larvik med familien. Jeg har to barn, og kveldene bruker jeg til dem. Jeg er utdannet landmåler og kartograf, og liker landskap. Bø er et veldig fint sted, spesielt om sommeren, men jeg trives med snø også.

25 forskere fra Norge

Det er 25 forskere fra norske institusjoner på oversikten over de mest siterte forskerne i verden. Khrono.no har publisert en stor artikkel om dette. Les den her.

Listen over høyt siterte forskere er basert på høyt siterte artikler i Essential Science Indicators fra 2008-2018.

Essential Science Indicators (ESI) er et analyseverktøy som hjelper deg å identifisere toppresterende forskning i Web of Science Core Collection.

ESI kartlegger mer enn 11 000 tidsskrifter fra hele verden for å rangere forfattere, institusjoner, land og tidsskrifter i 22 brede felt basert på publiserings- og sitasjonsprestasjoner.

Kilde: Web of Science Group, et Clarivate Analytics-selskap

GIS  - geografiske informasjonssystemer

Geografisk informasjonssystem, forkortes GIS, programvare for innsamling, organisering, lagring, analyse og presentasjon av geografisk stedfestet informasjon.

GIS har blitt utviklet i takt med utviklingen innen datateknologien siden midten av 1960-årene (CGIS, Canada Geographic Information System, 1963). Geografiske informasjonssystemer er svært viktige verktøy for moderne samfunn.

Kilde: Store norske leksikon