FoUI-ekspert på HSN Handelshøyskolen

Per Thomas Moe i midten foran, flankert av f.v: påtroppende visedekan/avtroppende instituttleder Birger Opstad, (Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap).) og prosjektleder Duy Tho Do (HSN Partnerskap). Bak f.v: instituttleder Olaf Hallan Graven (Institutt for realfag og industrisystemer), og påtroppende instituttleder Jan Velvin (Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap).
Per Thomas Moe i midten foran, flankert av f.v: påtroppende visedekan/avtroppende instituttleder Birger Opstad, (Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap) og prosjektleder Duy Tho Do (HSN Partnerskap). Bak f.v: instituttleder Olaf Hallan Graven (Institutt for realfag og industrisystemer), og påtroppende instituttleder Jan Velvin (Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap). Foto: Jan-Henrik Kulberg.

I femten år har Per Thomas Moe arbeidet med kompetansebygging og innovasjon i grenseland mellom industri og akademia. Nå blir han første FoUI-ekspert på HSN Handelshøyskolen.


18. desember undertegnet han avtale og samarbeidskontrakt på campus Kongsberg.

- Det var veldig hyggelig å bli spurt om å ta en slik rolle. Litt uventet var det, men samtidig har jeg jobbet i mange år med å koble industri og akademia, sier Moe.

Han har jobbet hands on med innovasjon siden han startet doktorgradsarbeidet sitt i 1999, og sitter på flere egne patenter. Moe har blant annet arbeidet fem år på NTNU, der flere av doktorgradsprosjektene ble kjørt i samarbeid med industrien.

Gir kompetente ansatte

- Gjennom de ti årene jeg har vært ansatt ved TechnipFMC på Kongsberg har samarbeidet med HSN vært sterkt. Vi har sett at det å samarbeide med høyskolen bidrar til kompansebygging. Det er spennende at høyskolen er på vei mot å bli universitet, og jeg tror det er et rom for et slikt universitet med fokus på innovasjon her på Østlandet. Det er veldig motiverende å få være med på å realisere det.

Per Thomas Moe er utdannet doktoringeniør innen produksjonsteknikk ved NTNU, og har en MBA fra Edinburgh Business School. Han er Technical Manager i TechnipFMC på Kongsberg, med ansvar for strukturell analyse og monitorering. I tillegg jobber han som førsteamanuensis innen industriell økonomi (prosjekt- og teknologiledelse), og underviser masterstudenter på campus Kongsberg.

En del av HSN-stillingen hans vil bli øremerket FoUI-arbeid (Forskning- utvikling og innovasjon).

Signering av avtalen. Foto

Verdifull for HSN

Leder for HSN Partnerskap, Duy Tho Do sier Moe har kunnskap som HSN trenger.

- Det gjelder særlig kombinasjonen av teknologi, innovasjon og ledelse. Alle bedrifter etterspør folk som har kunnskap om og forståelse for dette.  Det er veldig bra at Handelshøyskolen har fått Per Thomas inn hos oss, sier Duy Tho Do. Han mener ansettelsen også vil styrke campus Kongsberg, og tror Moe vil bli en god bidragsyter i en ny master i autonome systemer, som er under planlegging. HSN har nettopp fått en stor bevilgning fra Forskningsrådet til satsing på autonom teknologi, og en slik master er en del av pakken.

Skjer mye på Kongsberg

Det var ikke tilfeldig at også instituttleder Olaf Hallan Graven ved Institutt for realfag og industrisystemer var med på signeringen. Den nye FoUI-eksperten vil jobbe med problemstillinger som vil gjelde både HSN Handelshøyskolen og Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

Instituttleder Birger Opstad er påtroppende visedekan ved HSN Handelshøyskolen. Han sier det skjer mye på fakultetet på Kongsberg for tiden, og at de jobber med et enda tettere samarbeid med teknologimiljøer på campus.

- Nå er det full gass på Kongsberg. Vi har blitt inspirert av industrimaster-modellen til Systems Engineering, og håper å kunne starte vår egen industrimaster på Kongsberg fra 2019. Vi er veldig glade for å ha fått Per Thomas med på laget. Det som gjelder nå er å få gode prosjekter og forskningssamarbeid med næringslivet, sier Opstad.

TechnipFMC

En kunnskapsbedrift med røtter i Kongsberg. Er verdensledende innen utviklingen av avansert undervannsteknologi, og teknologi knyttet til olje og gass.

Per Thomas Moe skisserer noen aktuelle arbeidsområder:

Prosjektledelse og teknologiledelse

TechnipFMC og andre bedrifter i Kongsberg gjennomfører store leveranseprosjekter og utviklingsprosjekter. Det finnes et potensiale for bedre gjennomføring av slike prosjekter, og med dette bedret konkurransekraft for norsk næringsliv.

Systems Engineering

Miljøet for Systems Engineering er blant de ledende i verden på Kongsberg, og er avhengig av et tett samarbeid mellom industri og akademia.

Sensorteknologi

Norsk sokkel er inne i en prosess med økt automasjon og mer effektivt vedlikehold. Utvikling og implementering av ny sensorteknologi og autonome systemer står sentralt.

Tjenesteutvikling

Etablering av digitale tjenester er av stor betydning for å bedre effektiviteten på norsk sokkel.

FoUI-ekspert

 • FoUI står for  forskning, utvikling og innovasjon.
   
 • HSN prioriterer ytterligere satsning på FoUI-aktivitet i samarbeid med næringslivet i regionen, og har derfor tatt initiativ til et prosjekt for å ansette fagfolk fra regional industri som FoUI-eksperter ved høyskolen.
   
 • FoUI-ekspertene går inn i en 20-prosentstilling over to år (med mulighet for forlengelse) og blir knyttet opp mot våre fagmiljøer ved fakultetene.
   
 • De får som oppgave å etablere forskningsprosjekter, som er nyttige både for industrien og høyskolen, og de vil blant annet arbeide med å utvikle prosjektsøknader om ekstern forskningsstøtte.

Les mer på: usn.no/foui-eksperter