Mange vil lese Eiriks artikkel om første verdenskrig

Eirik Brazier - portrettfoto

Artiklene i Store norske leksikon (SNL) med fagansvarlig fra USN er lest 3,8 millioner ganger i 2021, en økning på 38% fra året før. På topp ligger Eirik Braziers artikkel om første verdenskrig.


Førsteamanuensis Eirik Brazier er en av USNs 19 fagansvarlige hos SNL. Artikkelen om første verdenskrig, som han har skrevet sammen med Anders Kirkjusmo ved NTNU, er lest over 158 000 ganger.

Brazier er også en av USN-forfatterne med høyest lesertall totalt. Han synes det er flott å se at så mange leser artikkelen om første verdenskrig.

– Jeg har jo fagansvar for en periode som kanskje ikke er like godt kjent i Norge, og da er det ekstra hyggelig å oppleve at man når frem til så mange. 

En bedre formidler, underviser og forsker

Brazier sier det som både er interessant og utfordrende med å skrive for SNL, er kravet om å gjøre komplekse temaer og hendelser forståelige for et bredt publikum.

– Å skrive denne type tekster kan derfor være litt krevende, men jeg er sikker på at det arbeidet gjør meg til en bedre formidler, underviser og forsker. Så jeg håper jo at flere kollegaer ved USN ønsker å bidra.

Eirik Brazier beskriver SNL som et fantastisk fellesskapsprosjekt, et kollektivt kunnskapsløft som bidrar til å spre innsikt og forståelse om vår verden.

– I tillegg vet vi jo at SNL ofte er første stopp for mange unge mennesker, inkludert våre egne studenter når de skal i gang med en oppgave, arbeidskrav, eller eksamen. Da er det flott at vi kan tilby dem oppdatert og lettfattelig kunnskap som de kan bruke til å utvikle sin egen innsikt.

12 høyere utdanningsinstitusjoner bidrar til Store norske leksikon.

I følge en oversikt fra nettavisen Khrono, har USN flest lesinger pr. fagansvarlig av alle norske universiteter og høyskoler.

USN er medeier i SNL

Det er bare et par år siden USN gikk inn som medeier i Store norske leksikon. Den gang (2019) uttalte rektor Petter Aasen:
 
– Store norske leksikon er et vitenskapelig fundert oppslagsverk som redigeres av fagfolk. Det er naturlig for USN å bidra her på linje med de andre universitetene. Jeg oppfordrer våre fagfolk til å stille seg til disposisjon for redaksjonen og bidra til denne formidlingskanalen.
 
Store norske leksikon har fått økt oppslutning underkoronapandemien.
 
– Folk søker kvalitetssikret kunnskap som aldri før, sier sjefredaktør Erik Bolstad
 

Nye tendenser under pandemien

Han forteller om to tydelige mønstre i lesertallene under pandemien:
 
– Det ene er stor vekst i typiske skoleemner på grunn av mer hjemmeskole og egenarbeid. Det andre er økt lesing av artikler som forklarer tidligere tiders kriser og pandemier, og andre artikler som kan gi kontekst og forståelse til tiden vi går gjennom.
 
De fagansvarlige fra USN med høyest lesertall i 2021 er:
 

De 15 mest leste artiklene med fagansvarlig fra USN i 2021:

(Noen artikler har en annen forfatter enn fagansvarlig, eller medforfatter)

 

USN hos Store norske leksikon:

  • 19 fagansvarlige og fagmedarbeidere i leksikonet var tilknyttet USN i 2021.
  • Dette er fem flere enn i 2020.
  • Disse fagansvarlige har ansvar for 33 fagområder og 2 078 artikler.
  • Antall leksikonartikler fra USN-ansatte har økt med 44 % fra 2020-2021
  • Lesertallene for disse artiklene var 38 % høyere i 2021 enn i 2020.