Synsproblemer kan gi nakke- og skuldervondt hos barn

Ungdom og barn bruker skjermer. Foto iStock/patat
Dagens barn må bruke øynene på en måte som ingen barn har gjort før dem, sier forskerne. Illustrasjonsbilde. iStock/patat

Synsforskere har funnet en sammenheng mellom synsproblemer og muskel- og skjelettplager hos barn. De mener skoler og foreldre må være oppmerksomme.


Tidligere er en slik forbindelse påvist for voksne, men nå har to masteroppgaver ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) vist en sammenheng mellom synsproblemer og vondt i nakke, skuldre og rygg også hos barn.

- Stadig mer av det vi holder på med krever et godt syn. Det gjelder ikke minst bruk av smarttelefon og nettbrett. Overbelastning av øyemusklene og synsfeil vil kunne påvirke musklene i nakken, skuldrene og ryggen, sier førsteamanuensisene Hanne-Mari Schiøtz Thorud og Helle K. Falkenberg ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på USN.

De har veiledet masterstudentene, og sier funnene tyder på at noen av barna som kommer til helsesøster med vondt i kroppen, også kan ha synsfeil som burde vært oppdaget og korrigert.

Forskes lite på muskel-skjelett og barn

- Muskel- og skjelettplager er den største årsaken til sykefravær hos voksne i Norge, og i resten av verden. Likevel forskes det lite på dette feltet, på tross av at barn blir stadig mindre aktive og skjermbruk brer om seg også i skolen. Dagens barn må bruke øynene på en måte som ingen barn har gjort før dem, sier forskerne.

En masteroppgave i optometri og synsvitenskap av Rakel Aurjord som ble levert i desember 2017, kartla synsfunksjonen hos to grupper med barn i alderen 6-16 år ved en barne- og ungdomsskole i Bodø. Den ene gruppen med 20 barn hadde oppsøkt helsesøster med uspesifikke smerter i nakke, skulder, øvre del av rygg og/eller hodepine. Deretter var de blitt henvist til fysioterapeut. Den andre gruppen var 20 tilfeldig utvalgte klassekamerater uten disse symptomene. De utgjorde en kontrollgruppe. I tillegg til synsundersøkelse hos optiker, gjorde en fysioterapeut en kort funksjonsundersøkelse av begge gruppene.

Smerter, synsplager og hodepine

Fysioterapi-undersøkelsen avdekket økt smerte i øvre skulder i gruppen med barn som hadde kommet til helsesøster med plager, sammenlignet med kontrollgruppen. Synsundersøkelsen avdekket at det også var en tendens til at barna i gruppen med plager hadde økt behov for briller, sammenlignet med kontrollgruppen.

Samtidig er antallet barn som er undersøkt såpass lavt, at man ikke kan si at dette er en klar tendens blant alle norske barn. Studien avdekket også at mange barn plages med hodepine, uten at de nødvendigvis forteller om det. Derfor er det viktig at barn får direkte spørsmål om slike plager. I gruppen med plager var det en sammenheng mellom hodepine og total skjermbruk.

Tina R. Johansen (midten) leverte masteroppgaven sin før sommeren. Veilederne Hanne-Mari Schiøtz Thorud (til venstre) og Helle K. Falkenberg (til høyre). Foto: Ragne Brekke Hvidsten.
Enkel synstest avdekker ikke alt

Undersøkelse av syn hos helsesøster kan tilsynelatende virke normal når det kommer til synsskarphet, men plager kan vise seg å komme fra langsynthet og problemer med hvordan øynene jobber sammen.

- Studien viser at å koble på flere faggrupper, inkludert optiker, kan ha stor betydning for hvilke undersøkelser og tiltak som settes i verk for barn med disse plagene, sier Rakel Aurjord.

En masteroppgave levert i juni 2018, tar for seg samme temaet.

Tina R. Johansen undersøkte 49 friske tolvåringer med normal utvikling og syn fra tre barneskoler på Hadeland. Alle skoleklassene fikk tilbud om synsscreening med samtykke fra foreldrene, og synsundersøkelsene ble foretatt ute på skolene. Et spørreskjema ble brukt for å besvare spørsmål omkring øyeplager, muskel- og skjelettplager, skjermtid, ergonomi, fysisk aktivitet og utetid, hodepine og tretthet. 

Alle barn bruker skjerm

Studien viser at stort sett alle tolvåringer bruker smarttelefon. Dette sammenfaller med funnene i studien til Rakel Aurjord og "Barn og medier - undersøkelsen" til Medietilsynet. Denne undersøkelsen avdekket at de aller fleste barn og unge i alderen 9-18 år har tilgang til mobil. Kun én prosent svarer at de ikke har tilgang. 95 prosent har en smarttelefon, mens tre prosent har en annen mobiltelefon.

- Barna i min undersøkelse er friske og har godt syn, og rapporter ingen, eller milde øyeplager og muskel- og skjelettplager i forbindelse med bruk av nettbrett og smarttelefon, mens tretthet rapporteres noe oftere. Likevel viser resultatene noen sammenhenger mellom syn, økt bruk av nettbrett og plager. Dette indikerer at vi bør være oppmerksomme rundt bruk av smarttelefon og nettbrett hos barn, samt viktigheten av godt syn, sier Tina R. Johansen.

Også andre yrkesgrupper som naprapater og kiropraktorer har utrykt bekymring rundt økt bruk av nettbrett og smarttelefon. De har fortalt om barn helt ned i barnehagealder som kommer med nakkeplager, og de har koblet dette mot bruk av nettbrett og smarttelefon, sier hun.

Mye oppmerksomhet rundt pedagogisk effekt av iPad i skolen - men lite snakk om hva det gjør med helsa, sier USN-forskerne. Illustrasjonsbilde iStock/patat
En plage kan skape en ny

- Funnene i masteroppgavene indikerer at hvis du har litt utfordringer med synet, som at du er litt langsynt, kan du få fysiske plager raskere. Langsynthet kan være vanskelig å fange opp, og dermed kan barn gå med dette uten at det blir oppdaget, sier veilederne hennes Hanne-Mari Schiøtz Thorud og Helle K. Falkenberg.

Deres råd til foreldre, er å få sjekket synet hos en optiker. Siden barns øyne har veldig god evne til å kompensere synsfeil, må øyedråper være inkludert i synsundersøkelsen for å finne riktig brille. Det gjelder om barnet har symptomer som hodepine eller øyeplager, men også ved andre utfordringer på skolen, som at de henger etter i flere fag.

Det er også viktig at barnet er fysisk aktiv, og ikke sitter for lenge foran mobilen eller nettbrettet uten pauser

Langsynte bruker mye krefter på å fokusere, og kan få hodepine. Du kan nok kjenne deg igjen selv, som voksen. Kanskje ser du fint uten lesebrillene en dag, men du blir sliten. Og når du skal se fotball på tv etter jobb, har du brukt opp fokuseringsevnen din. Barn er mindre bevisst egne plager.

- Undersøkelser har vist at mange ungdommer tilbringer over halvparten av sin våkne tid med å stirre på noe som er 20-30 cm fra øynene. Når du fokuserer på noe så nært, som en mobilskjerm eller iPad, bruker du om lag 20 øyemuskler. I tillegg bruker du stabiliserende muskulatur i nakke, rygg og skuldre. Dersom du har synsfeil, må musklene jobbe hardere, sier Helle K. Falkenberg og Hanne Mari Schiøtz Thorud.

Fokus på pedagogikk - ikke på helse

De mener det er all grunn til å være oppmerksom på dette hos barn. Dagens unge har en annen skolehverdag enn før, med langt mer bruk av skjerm også i skoletiden.

- Vi vet at når de kommer hjem, tilbringer de også mye tid med å se på en skjerm. Det er egentlig logisk at dette kan skape problemer. Det er mye oppmerksomhet rundt den pedagogiske effekten av nettbrett i skolen, men snakkes ikke så mye om helseutfordringene som all skjermtiden kan føre til, og som skolen bidrar til, sier forskerne.

Denne reportasjen er også publisert i en kortere form hos forskning.no

USN - eneste i Norge med optiker-utdanning

Optikere er autorisert helsepersonell med direkte henvisningsrett til øyelege og lege. Med sine mastergrader kvalifiserer både Rakel Aurjord og Tina R. Johansen som er omtalt i denne artikkelen til tittelen autorisert optiker, med spesialisering innen pediatrisk og ortoptisk optometri. De har dermed høy kompetanse på å undersøke barn. 

Se studietilbudene våre innen optometri og synsvitenskap.