USN invitert til å koordinere Horisont 2020-prosjekt for EU

Horisont 2020 - bilde. Foto: EU/HORIZON 2020
Foto: EU/HORIZON 2020

Bare noen måneder etter å ha blitt landets nyeste universitet, har Universitetet i Sørøst-Norge for første gang blitt invitert av EU-kommisjonen til å koordinere et Horisont 2020-prosjekt

Horisont 2020 er verdens største forsknings – og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro. Regjeringen vurderer fondet som den viktigste arenaen for konkurranse om penger til forskning.

Skal forbedre sikkerhet

Et viktig mål med USN-prosjektet er å forbedre sikkerheten i næringer som bruker komplekse teknologiske systemer, som for eksempel i maritime næringer, olje, gass og prosessindustri. Forskerne skal utvikle nye trenings- og evalueringsmetoder, bygget på hvordan mennesker og teknologi fungerer sammen i krevende situasjoner.

ENHANCE-prosjektet omfatter ti partnere fra sju land over hele verden. Det inkluderer norske Kongsberg Maritime AS, Kongsberg Digital AS samt olje og gass-giganten PETRONAS fra Malaysia.

Prosjektet har et budsjett på drøye 9,6 millioner norske kroner og skal vare i 4 år.
 

LES OGSÅ: Foreslår VR-trening for offshore-industrien

Rektor: - En milepæl for USN

Førsteamanuensis Salman Nazir har skrevet EU-søknaden sammen med ansatte i USNs administrasjon, og skal koordinere prosjektet. Nazir er ansatt på Institutt for maritime operasjoner ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

- Dette er en milepæl for det nye universitetet, og et bevis på at vi kan konkurrere internasjonalt. Salman Nazir og hans internasjonalt orienterte forskningsgruppe er et strålende eksemel på våre ambisjoner om å drive forskning i verdensklasse innen de områdene som er prioritert i strategien vår, sier rektor Petter Aasen.

LES OGSÅ: Dra til sjøs virtuelt

Dr. Salman Nazir. Foto
Også partnere utenfor EU

Nazir er allerede internasjonalt anerkjent for sitt arbeid innen maritim sikkerhet, der han ser på hvordan mennesker fungerer sammen med komplekse systemer, som på skip eller olje og gass installasjoner. Nazir leder USNs «Training and Assessment Research Group» (TARG), og holder workshops både i Norge og utlandet. TARG-teamet skal jobbe med dette prosjektet de neste fire årene.

- Dette prosjektet skiller seg ut blant annet ved at vi har med partnere utenfor EU, som Malaysia, Kina og Pakistan, samtidig som vi har med EU-land som Tyskland, Italia og Storbritannia. Forskere fra disse landene vil komme til USN, og våre forskere vil reise til dem. Forskere er åpne av natur, og jeg synes den multikulturelle profilen er et spennende aspekt av prosjektet, sier Nazir.

LES OGSÅ: Internasjonal oppmerksomhet til maritimt forskningsarbeid

Har  med hjemlandet Pakistan

Han tror funnene de kommer frem til raskt kan tas i bruk i industrien, ikke minst fordi forskere og industriselskaper skal jobbe sammen i prosjektet. Nazir sier hele ideen er å bygge et samarbeid mellom forskere og de som jobber med de praktiske problemstillingene i industrien.

Nazir, som har sin master fra Sør-Korea og doktorgrad fra Italia er også glad for å ha med hjemlandet sitt Pakistan som en av partnerne.

- Mange ser på Pakistan kun som et utviklingsland, men Pakistan har også universiteter som er ranket blant de hundre beste i verden. Dette prosjektet vil gi muligheter til unge forskere fra Pakistan, Kina og Malaysia. De kan reise til Norge og andre partnerland og bygge en akademisk karriere, slik som jeg en gang gjorde.

Martin Bakke - nautikkstudent i en av USNs skipssimulatorer. Foto
Gleder seg til banebrytende forskning

Han er takknemlig for støtten fra medlemmene i TARG og fra USNs Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering.

- Det er alltid utfordrende å gjøre noe for aller første gang, men så er det også desto mer givende, ikke minst fordi det åpner veien for andre som har lyst til å prøve noe liknende. Jeg er stolt over å ha brakt det første USN-ledede Horisont 2020-prosjektet til universitetet med hjelp fra teamet mitt. Jeg er gleder meg til den banebrytende forskningen som vi skal gjøre de neste fire årene.

Kontakt:

Førsteamanuensis Salman Nazir, mob: 934 38 466

Pål Augestad, viserektor forskning, innovasjon og internasjonalisering, mob: 955 26 492

Prosjektnavn:

"Enhancing Human Performance in Complex Socio-Technical Systems: Developing and Implementing New Training and Assessment Solutions for Improved Safety."

Prosjektet skal finansieres under Marie Skłodowska-Curie Actions, gjennom "Research and Innovation Staff Exchange" (RISE).

Partnere:

Universitetet i Sørøst-Norge

Liverpool John Moores University (UK)

Politecnico Di Milano (Italia)

RUHR Universitatet Bochum (Tyskland)

Kongsberg Digital AS (Norge)

Kongsberg Maritime AS (Norge)

RWE Power AG (Tyskland)

Institute of Technology PETRONAS SDN BHD (Malaysia)

National University of Sciences & Technology Pakistan (Pakistan)

Wuhan University of Technology (Kina)

Budsjett:

961 400 Euro  (9 638 830 NOK)

Varighet:

4 år

 

Facebook prosjekt side