USN satser på grønn og autonom teknologi

USN blir forskningspartner på to nye Arena-prosjekter. Gruppebilde med næringsministeren.
JUBLER MED STATSRÅDEN: Duy Tho Do, Prosjektleder for USN-partnerskap deltok under tildelingen av Arena-prosjektene i Oslo 8. november. Fra venstre Anniken Fægri Damm-Larsen (Innovasjon Norge Telemark), Duy Tho Do (USN), Marit Kittilsen (Eramet), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Magnar Bakke (INEOS), Irene Siljan Vestby (prosjektansvarlig for den nye klyngen) og Rodny Ishak (Inovyn). Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge

USN er med i to nye Arena-klynger, som ble offentliggjort av næringsministeren 8. november. Sammen med regional industri satser USN tungt på grønn og autonom teknologi.


– Jeg vil gratulere de nye klyngene! Vi vet at bedrifter som er med i klynger jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting, økte salgsinntekter og større verdiskaping enn bedrifter som ikke er med i klynger. De er med på å skape og trygge arbeidsplasser i hele landet, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under offentliggjøringen.

FNs bærekraftsmål

Rektor Petter Aasen sier USN skal være et universitet som bidrar til å finne de gode løsningene for fremtiden, i samarbeid med arbeidslivet i privat og offentlig sektor

­– USNs styre har vektlagt FNs bærekraftsmål som viktige for universitetets prioriteringer. Vi jobber strategisk for å innfri forventningene. I denne sammenheng er dette to spennende initiativ med store ambisjoner innen grønn prosessindustri og autonome systemer. Det er gledelig å se at vårt systematiske arbeid med å etablere partnerskap med arbeidslivet bærer frukt og at utviklingsavtalen vi har inngått med Kunnskapsdepartementet er en drivkraft i dette arbeidet, sier Aasen.

Rektor Petter Aasen- foto

Sju nye Arena-klynger

Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge avslørte 8. november hvilke miljøer som blir tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Mange av dem satser tungt på fornybar energi og nye, bærekraftige løsninger.

­– Vi må være ett skritt foran konkurrentene våre. Næringsklyngene bidrar til samarbeid, utveksling av kunnskap og innovasjon. De styrker den regionale utviklingen, og legger grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter. Vi har derfor store forventninger til klyngene som er tatt opp i programmet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Sju nye Arena-klynger ble offentliggjort, og USN er hovedpartner innen FoUI i to av dem:

  • SAMS – Sustainable Autonomous Mobility Systems fra Buskerud og Vestfold består av 17 medlemmer med det spanske konsernet Indra som det største. Indra har førti tusen ansatte, og det er det norske datterselskapet som er medlem av SAMS.   Alle aktørene i klyngen investerer tungt i utvikling av autonome systemer.
     
  • Industrial Green Tech organiserer prosessindustrien i Telemark. Klyngen har 28 medlemmer som til sammen er Norges største konsentrasjon av prosessindustri, innenfor petrokjemi, metall og sement. De ønsker å samarbeide om innovative løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp, og å fremme grønne teknologiske løsninger. Les mer om Industrial Green Tech-prosjektet.

Dekan Morten Christian Melaaen. Foto: Tine Poppe
– Vil komme ingeniørstudentene til gode

Dekan Morten Melaaen ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag sitter også i styret for Telemark Offshore, og kjenner Industrial Green Tech-prosjektet i Telemark godt. USNs fagmiljø ved campus Porsgrunn har lenge jobbet tett med industrien i Grenland.

– Nå skal vi sammen med industrien utvikle verdens første klimapositive industriregion. Det er kjempeviktig for oss at søknaden om å få Arena-status har gått gjennom. Felles forskning med næringslivet innenfor grønn energi vil også komme ingeniørstudentene til gode, fordi vi vil ta dette inn i ingeniørutdanningene våre. De vil bli utviklet opp mot denne satsingen. Vi er allerede tungt inne i tre nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi, og det er midt i blinken at vi nå også får en Arena-klynge i Grenlands-området, sier Melaaen.

Virkeliggjør drømmene til Elon Musk

Det skjer mye innen autonom teknologi på USN for tiden. For bare noen uker siden åpnet samferdselsministeren USNs nye testarena for maritim autonomi i Horten.    Universitetet har også nettopp inngått en avtale om utvikling av selvflygende droner  og en avtale med Wilhelmsen Ship Management om utvikling av autonome skip.

Fremtidsoptimister: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) likte det han fikk se under åpningen av Testarena Horten 16. oktober. USNs AUTOSTRIP-prosjektleder Paal Aamaas til høyre. Foto: Stian Kristoffer Sande.
Seniorrådgiver Paal Aamaas i rektors stab leder USNs arbeid innen autonom teknologi, og har tett kontakt med den høyteknologiske industrien i Vestfold og Buskerud.

Han sier satsingen som nå har fått Arena-status er både dristig og innovativ, ikke minst fordi den kombinerer mobilitet med autonom teknologi, samtidig som det skal være bærekraftig.

Et eksempel kan være selvkjørende biler, drevet av fornybar energi. Det som Elon Musk drømmer om, er USN og industrien allerede i gang med.

– Klyngen SAMS er viktig for AUTOSTRIP prosjektet, og der vi utvikler forskningsprosjekter sammen med næringslivet. Støtten fra Arena-programmet gjør at vi kan nå øke aktiviteten, og kan også sikre trykk på utviklingen av testarenaene for autonomi i Horten, Kongsberg og Herøya Industripark, sier Aamaas.

FAKTA:


De nye klyngene ble offentliggjort på Gamle Museet i Oslo, av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og administrerende direktør i det tre organisasjonene som står bak klyngeprogrammet – Forskningsrådets John-Arne Røttingen, Ingrid Riddervold Lorange fra Siva og Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge.

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters har nivåene Global Centres of Expertise, Norwegian Centres of Expertise (NCE) og Arena. 

8 november ble det offentliggjort to nye NCEer og sju nye Arena-prosjekter.

USN er hovedpartner innen FoUI (forskning, utvikling og innovasjon) i to av de nye Arena-prosjektene.

USN er allerede med i to Norwegian Centres of Expertise, innenfor mikro- og nanosystemteknologi i Vestfold og Systems Engineering på Kongsberg.