Fremtidsreise med autonome skip – ny avtale signert

representanter fra Wilhelmsen Ship Management, DNV GL og USN. Foto
NY AVTALE: Instituttleder Anne Kari Botnmark fra Universitetet i Sørøst-Norge signerte samarbeidsavtalen med General Manager Håkon Lenz (til venstre) fra Wilhelmsen Ship Management og seksjonsleder Georg Smefjell fra DNV GL.

Autonome skip er på full fart inn i norske farvann, og USN er med på den teknologiske fremtidsreisen. Ny avtale med skipsnæringsgiganten Wilhelmsen Ship Management er signert.

Tekst og foto: An-Magritt Larsen

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er en sentral forskningsaktør i Norge innen autonome systemer, og samarbeider med industrien om autonome løsninger for sjø, vei, luft, bane og industrielle prosesser.

Nylig inngikk USN en avtale med Wilhelmsen Ship Management og klassifikasjonsselskapet DNV GL om utvikling av et nytt kontrollsenter – Shore Control Center – for autonome fartøy. Senteret skal ligge på Lysaker hos den maritime industrigruppen Wilhelmsen.

– Avtalen dreier seg om kompetansekrav og trening for ansatte og mannskap, drift og operasjon, samt sertifiserings- og kvalitetskontroll av autonome fartøy. Alt dette skal skje i samsvar med lovbestemte krav til skipssikkerhet og ansvar ved uhell, forteller universitetslektor Tor Erik Jensen ved Institutt for maritime operasjoner.

LES OGSÅ: Storsatsing på autonome systemer

Med på fremtidsreisen

Autonome systemer er selvgående, ubemannede systemer som marine farkoster under vann, førerløse skip og biler eller droner i lufta.

I motsetning til fjernstyrte fartøy skal et autonomt system ha evnen til å ta selvstendige avgjørelser, noe som krever et best mulig samarbeid mellom menneske og maskin. USN har fått store forskningsmidler for å utvikle den nye teknologien videre.

Representanter fra Wilhelmsen Ship Management, DNV GL og USN. FOTO

– Vi har en sterk tro på at autonome systemer er fremtiden og USN ønsker å være med på den fremtidsreisen. Gjennom samarbeidsavtalen med skipsnæringen løfter vi satsingen vår på autonome systemer enda mer, og kan forske på hvordan slike systemer kan brukes på en effektiv og tryggere måte, sier Jensen.

Han forklarer at autonome skip må utstyres med robuste systemer for å kompensere for at mennesket er fjernet fra første linje ombord. Avansert teknologi vil føre til større behov for høyt utdannet maritimt personell i kontrollsentre på land.

Trygge og effektive systemer

Den nye avtalen med Wilhelmsen Ship Management og DNV GL (som er et resultat av en fusjon mellom Det Norske Veritas og Germanischer Lloyd i 2013) sørger for at USN er med på å legge premissene for fremtidens skipsnæring.

USNs rolle er å finne frem til en oppskrift på hvordan utvikle kostnadseffektive autonome systemer som løser ulike utfordringer på en trygg og effektiv måte.

– Wilhelmsen-gruppen leverer menneskene og systemene som skal drifte skipene, mens USN utdanner menneskene som Wilhelmsen ønsker å benytte seg av, forklarer universitetslektor Christian Hovden ved Institutt for mikrosystemer. 

Åpner nytt testsenter i Horten

Samtidig som USN signerer avtale om et kontrollsenter på Lysaker, lanseres ny testarena for autonome fartøy hos Kongsberg Maritime Subsea i Horten 16. oktober. Testarenaen åpnes av samferdselsminister Jon Georg Dale på Strandpromenaden.

Her kan bedrifter, studenter og forskere få tilgang til nødvendig infrastruktur og kunnskap for å teste ut alt fra sensorer, delsystemer og navigasjonsalgoritmer til farkoster og skip. Alt er assistert og praktisk tilrettelagt av USN i tett samarbeid med norsk industri.

Fra før satser USN på tett tilknytning til næringslivet for å styrke forskningssamarbeidet og ruste studentene for morgendagens arbeidsliv gjennom blant annet ansettelse av eksperter fra industrien (FoUI-eksperter), gaveprofessorater, næringsmastere og nærings-ph.d.

LES OGSÅ: FoUI-eksperter