USN skal lede ny nasjonal forskerskole

Professor Kristin Falk under en workshop med industrien på campus Kongsberg. Foto
TETT PÅ INDUSTRIEN: USNs forskere jobber allerede tett med lokal industri og næringsliv. Her fra en workshop på campus Kongsberg. (Arkivfoto: Jan-Henrik Kulberg/USN)

Den involverer USN-forskere, flere universiteter og en rekke industripartnere og klynger.

Industriforskerskolen for komplekse systemer er en av 12 nye nasjonale forskerskoler. Målet er å gi norske doktorgradsstudenter en bedre og mer arbeidslivsrelevant utdanning.

Tildelingen fra Forskningsrådet ble kjent 16. januar.

Både NTNU og Universitetet i Agder er partnere i prosjektet, sammen med teknologiske bedrifter og industriklynger i Buskerud, Østfold, Agder, Vestfold og Telemark.

Prosjektleder er professor Kristin Falk ved institutt for realfag og industrisystemer på campus Kongsberg. En rekke fagmiljøer ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er involvert i prosjektet.

Verdensledende forskning

Kristin Falk sier hovedmålet er å ruste studentene til å drive verdensledende forskning og innovasjon innen komplekse systemer, og at nøkkelen til suksess vil være det tette samarbeidet mellom industrien og akademia. Slik skal man sikre at forskningen gir verdi for bedriftene.

Den nye forskerskolen «Industrial Research School in Complex Systems» er inspirert av det prisbelønte Industrimaster-programmet som USN startet på Kongsberg, og som senere er tatt inn i en rekke studieløp ved universitetet. Der deler studentene tiden på masterstudiet mellom universitetet og relevante arbeidsgivere.

Slik vil også den nye forskerskolen bli lagt opp. Den gir studentene mulighet til enten:

 • Internship i bedrift i inntil to år
 • Betalt 50 % stilling i bedrift i inntil to år
 • «Nærings ph.d.» der ansatte i partnerbedrifter tar doktorgrad gjennom forskerskolen

Forskerskolen bygger også på den lange erfaringen med industrielle doktorgradskandidater ved UiA, samt NTNUs profesjonalisering av forskningsmetoder, som har hjulpet mange stipendiater med å fullføre doktorgraden på normert tid.

Professor Kristin Falk - foto

Skal jobbe tett med industrien

– Norsk industri trenger ingeniører og forskere som kan forstå kompleksiteten, og utvikle systemer i en verden med økende antall interessenter, moderne teknologi og overflod av informasjon. Forskning på komplekse industrielle systemer er et fremvoksende felt. Samarbeid og samskaping på tvers av bransje og akademia er helt nødvendig hvis vi skal nå målet om å bidra til økt verdiskaping for norsk industri, og føre forskningsfeltet fremover, sier Falk.

Hun sier hensynet til bærekraft, digitalisering og personlig tilpasning av produkter og løsninger vil påvirke hvordan innovasjon foregår i fremtiden. Dette vil også få en effekt på de komplekse systemene som brukes i industrien.

– Alle som vil nå opp i den globale konkurransen må ta hensyn til dette, sier Falk

På forskerskolen vil stipendiatene jobbe tett med industrien, for å løse bedriftenes behov. Falk beskriver det som å bruke industrien som laboratorium. Hun sier skolen har et langsiktig mål om å utvikle ferdigheter og kapasitet både ved de samarbeidende universitetene og hos industripartnerne.

LES OGSÅ: Pressemelding fra Forskningsrådet

Viserektor: – En ny måte å tenke på

– Formålet med de nasjonale forskerskolene, som skal være et supplement til den ordinære doktorgradsutdanningen ved en institusjon, er å heve kvaliteten og relevansen i doktorgradsutdanningen. Gjennom samspill mellom akademia og andre samfunnsaktører er det et mål at norske ph.d.-studenter får en bedre og mer arbeidslivsrelevant doktorgradsutdanning, sier Heidi Ormstad, viserektor for forskning på USN.
Viserektor Heidi Ormstad
 
Hun sier de nasjonale forskerskolene dermed representerer en ny måte å tenke på.
 
– Det er gledelig at USN nå skal få lede en slik nasjonal forskerskole. Industrimaster – og næringsmastermodellen vår har vist hvor mye læring som ligger i koblingen mellom akademisk kunnskap og den kunnskapen som kan hentes fra arbeids- og næringsliv. Jeg ser derfor frem til å følge denne nye forskerskolen, som er inspirert blant annet av disse mastermodellene.  Det er også viktig å merke seg at i tillegg til rollen vår som koordinator på denne forskerskolen, er USN dessuten involvert i seks av de andre forskerskolene som partner. Det gjør meg glad og stolt på USNs vegne. Og mange gratulasjoner sendes til alle som åpenbart har gjort en god jobb med søknader her, sier Ormstad.

Kontaktperson

Professor Kristin Falk
Mobil: 975 86 909

Fakta:

 • USN skal koordinere den nasjonale forskerskolen «Industrial Research School in Complex Systems».
 • Skolen skal ta opp 11 kandidater på førsteopptaket.
 • Etter fire år er planen å ta opp 15 nye kandidater hvert år.
 • Målet er et 50 kandidater skal ha tatt doktorgraden gjennom forskerskolen i løpet av åtte år.
 • De nasjonale forskerskolene som opprettes nå får cirka to millioner kroner per år fra Forskningsrådet i inntil åtte år.
 • Til sammen er 192 millioner kroner bevilget til de 12 nasjonale forskerskolene.
 • USN er med i hele 7 av de 12 forskerskolene, og skal koordinere forskerskolen for «Industrial Research School in Complex Systems»

Partnere:

 • USN (koordinator)
 • Universitetet i Agder
 • NTNU
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • Edge Consulting AS
 • Norsk Hydro ASA
 • Semcon Norge AS
 • Indra Navia AS
 • Institutt for Energiteknikk
 • Kongsberg Maritime AS
 • FMC Kongsberg Subsea AS
 • Macgregor Norway AS
 • RedRock.AI AS
 • Axess AS
 • Yeti Move AS
 • Kongsberg Klyngen AS (Kongsberg)
 • Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway (Kongsberg/Vestfold)
 • Eyde-klyngen (Agder)
 • GCE Node Service AS (Agder)
 • Smart Innovation Norway AS (drives av de to Østfold-klyngene: Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets)
 • Industrial Green Tech (Porsgrunn)

Partner i ytterligere seks forskerskoler

I tillegg til koordinatorrollen for denne forskerskolen, er USN partner i seks av de andre forskerskolene som starter opp:

 • PROFRES 2.0 The Interdisiciplinary, Interprofessional and Practice-Near Research School – Shaping Future Welfare
 • Research School for Training the Next Generation of Micro- and Nanotechnology Researchers in Norway (TNNN) 
 • Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (DIGIT)
 • Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education (NoGSMaSE)
 • NORA Norwegian AI Research School
 • Universitetet i Bergen: HySchool - Norwegian research school on the use of hydrogen and hydrogen-based fuels as energy carriers in industry and society