24

Hva forsker vi på?

USN har sin særlige styrke i regional tilknytning og anvendt forskning. Derfor bygger vi forskningskompetanse på noen av de mest sentrale områdene der vi finner uløste samfunnsutfordringer – som helse, utdanning, teknologi og samfunnsforskning.

All forskningsaktivitet innenfor disse fagområdene er organisert i forskningssentre og forskningsgrupper. En nærmere presentasjon av disse finner du sortert under.

Våre forskningsområder