Vis studievalg
Forskning fra mikro og nano lab. Bilde.

HSN har sin særlige styrke i regional tilknytning og anvendt forskning. Derfor bygger vi forskningskompetanse på noen av de mest sentrale områdene der vi finner uløste samfunnsutfordringer – som helse, utdanning, teknologi og samfunnsforskning.


Vi har samlet våre sterkeste forskningsmiljøer i forskningsgrupper og forskningssentra, og disse gjenspeiler vår arbeidslivsrettede profil og praksisnære forskning. Vi driver med forskning som er nært knyttet opp til utdanningene våre.

Faglig er forskningen særlig knyttet opp mot de åtte doktorgradsprogrammene vi forvalter. I tillegg til arbeidet knyttet til disse, forskes det også på andre problemstillinger som for eksempel bærekraftig reiseliv, optometri, velferdstjenester til utsatte grupper i samfunnet med mer.

Forskningsområder