24

Hva forsker vi på?

Vi er et breddeuniversitet og forsker på uløste regionale og globale utfordringer innen fagområdene helse, miljø, utdanning, teknologi og samfunn.

Vår forskning og faglige utviklingsarbeid skal være internasjonalt konkurransedyktig og i tett samspill med samfunns- og næringsliv. Universitetet prioriterer anvendt, profesjonsrettet og praksisnært forskning- og utviklingsarbeid. 

 

Våre forskningssenter og forskningsgrupper: