Forskning på klinisk fagutøvelse og profesjons-utdanning

jordmødre trener som simulering med nyfødt

Vi forsker på nye metoder for å forbedre klinisk praksis og gjøre studenter bedre rustet som profesjonsutøvere.


Simulering eller trening av praktiske ferdigheter har fått en stadig større plass i utdanning av helseprofesjoner. I jordmorfag er simulering en viktig del av studiet. Kliniske jordmødre ansatt ved utdanningen fasiliterer læringsmuligheter og ved hjelp av nytt og avansert utstyr får studentene anledning til å trene på praktiske ferdigheter som nyfødsresucitering, seteforløsning, blødning og keisersnitt før de møter disse utfordrende situasjonene i klinisk praksis. Ved senter for kvinne-, familie- og barns helse forsker vi på simulering som kvalitetssikrende pedagogisk metode for å forberede masterstudenter til å håndtere den kliniske hverdagen.

Forskning

Linda Wike Ljungblad: The ResMid Study. Newborn Resuscitation in Midwifery education - A qualitative implementation study

The overall aim of the PhD project is to explore midwives experiences in newborn resuscitation and to prepare midwifery students for newborn resuscitation by developing and implementing an educational program for Master in midwifery students at the University of South-Eastern Norway.

Publikasjoner

Jølstad A.L., Røsnæs E.R., Severinsson E., Lyberg A. (2019) Nurse Specialist Clinical Supervisor Paradigm Shift- Implementation of a Competence Program in Norway. Journal of Nursing Research and Practice, 5: 1-10 DOI: 10.1177/237796081.