En U-sving til bedre bolig

A U-turn towards better housing

Larvik kommune og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har testet en ny måte å hjelpe økonomisk vanskeligstilte familier på for å forbedre boligsituasjonene deres.


I prosjektet «En u-sving til bedre bolig» ble familier med varige økonomiske utfordringer invitert til en gruppeprosess for å bevisstgjøre egne verdier og strategier i møte med egne livsutfordringer. Familienes utfordrende boligsituasjon ble vektlagt i gruppeprosessen. 

Parallelt var tjenesteytere fra NAV, Larvik kommune og Frivilligsentralen sammen for å reflektere over egen praksis og utvikle ideer og erfaringer til ny praksis.

Du kan lese mer om prosjektets resultater, gjennomføring, verktøy og tips på Veiviseren.no

 

Tilbake til SESAM hovedside