Praktisk-klinisk forskning

Vitensenteret samarbeider med nasjonale og internasjonale forskere og aktører innen primær- og spesialisthelsetjenesten rundt forskning om klinisk helsearbeid. (kartlegging, tiltak/behandling og implementering i praksis på fagområder som smerte, sår, eldreomsorg, demens og funksjonshemming).


Prosjekter

  • Smerte
  • Eldre