Kompetanse for mangfold

Gjennom en femårig satsning skal tilsatte i universitets- og høgskolesektoren, barnehager og skoler få tilbud om å øke kompetansen på utfordringer som minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter i opplæringen.


Kunnskapsdepartementet har initiert et kompetanseløft for mangfold. Prinsippene som ligger til grunn for dette prosjektet skal bidra til et godt utdanningsløp for alle barn, unge og voksne i Norge. Oppdraget gitt til Utdanninsdirektoratet er basert på Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk: Mangfold og fellesskap.

Heidi Biseth ledet HSN/USNs arbeidet i perioden 2014-2018. Tuva Skjelbred Nodeland var faglig koordinator i 2016-2017. Hein Lindquist er fungerende leder i 2018.

Kompetanse for mangfold avsluttes høsten 2018. En avsluttende rapport er under publisering.

2014-2018: I denne perioden var det kompetansen hos tilsatte i barnehager og skoler som har vært i fokus. Mer informasjon finnes her. Høyskolene bisto i kompetansehevingen.

2017-2018: Vestfold fylke gikk inn i sin andre runde med Svelvik, Re og Larvik kommuner, samt Vestfold fylkeskommune. Tuva Skjelbred Nodeland, Susan Lyden, Janne Solberg, Tony Burner, Hein Lindquist, Rønnaug Sørensen, Ragnhild Evensen og Heidi Biseth har vært prosessveiledere fra USN. Hele utdanningsløpet fra barnehage til voksenopplæring har vært involvert i Vestfold.

2016-2017: Fase 2 i Telemark fylke foregikk i kommunene Kragerø, Nome, Notodden og Tinn. Arbeidet forberedes i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark. Kari Krogstad, Ragnhild Evensen, Terje Melaas, Tony Burner, Mailin Alsø, Guro Hansen Helskog, Åsmund Aamaas, Susan Lyden og Tuva Skjelbred Nodeland arbeider som prosessveiledere i barnehager, skoler og voksenopplæringer i Telemark.

2015-2016: Høgskolen i Buskerud og Vestfold samarbeidet med Fylkesmannen i Buskerud om prosjektet. Buskerud fylkeskommune, Lier kommune, Nedre Eiker kommune og Ringerike kommune var med. Heidi Biseth, Ragnhild Evensen, Guro Hansen Helskog, Susan Lyden, Åse Lund, Tony Burner, Thor Christian Bjørnstad og Kristin Gregers Eriksen var prosessveiledere i barnehager, skoler og voksenopplæringene i Buskerud.

2014-2015: Høgskolen i Buskerud og Vestfold samarbeidet med Fylkesmannen i Vestfold om prosjektet. Vestfold fylkeskommune, Re kommune, Horten kommune og Tønsberg kommune var involvert i prosjektet. Heidi Biseth, Ragnhild Evensen, Guro Hansen Helskog, Åse Lund, Susan Lyden, Maria Moskvil, Tor K. Sanna og Inge Vinje ved høyskolen arbeidet som prosessveiledere ut mot barnehagene og skolene i Vestfold.

2013-2016: Kompetanse for mangfold har støttet kompetanseutvikling hos de som arbeider med lærerutdanning. USN samarbeidet i Oslofjordregionen. Heidi Biseth ved USN ledet arbeidet fra august 2014. Fra tidligere Høgskolen i Telemark mottokI Åsmund Aamaas, Knut Duesund og Kari Krogstad i 2014 FoU-midler og forskningen resulterte i to fagfellevurderte kapitler i antologiene Mangfold i skolen og Mangfold i barnehagen. I regi av satsningen ble det arrangerte nasjonale forskerkonferanser i 2015 og 2016. Åsmund og Knut bidrog med invitert innlegg under konferansen i 2015, i 2016 satt Åsmund og Kari i paneldebatt med overskriften "Er mangfoldsperspektivet ivaretatt i læreplanene i GLU og BLU?". Avslutningskonferanse for Oslofjordregionen ble avholdt i Drammen 25. mars 2015, men arbeidet fortsatte ut 2016 i samarbeid med Oslo/Oslo Nord-regionen.

I tillegg har det blitt utført  det et omfattende forskningsprosjekt i Kompetanse for mangfold. Målet med forskningen er å undersøke hvordan pedagoger forstår mangfold og tilrettelegger undervisnings- og læringsaktiviteter tilpasset barn og ungdom.

Regjeringens prinsipper for Kompetanse for mangfold.