Forskning i rettsvitenskap

Forskergruppe i rettsvitenskap - toppbilde - viser dommerklubbe og fru justitia.

Formålet vårt er å etablere gode betingelser for forskning på norsk og internasjonal rett, samt legge til rette for ulike perspektiver innen rettsvitenskapelig tenkning.


Rettsvitenskapelig forskning er sentralt for en bedre forståelse av grunntrekkene ved samfunnsstrukturen vår.

Forskningen vår systematiserer og viser sammenheng mellom ulike regler og normative prosesser. Vi identifiserer også nye rettslige problemstillinger.

Forskergruppen i rettsvitenskap driver forskning innen flere av de tradisjonelle juridiske disiplinene, og deltar både i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Vi ønsker å satse ytterligere på økt eksternfinansiering og eksternt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

En målsetning med forskergruppen er også å styrke samarbeidet med andre forskere ved universitetet, herunder ved USN Handelshøyskolen.

Involverte akademiske disipliner

  • Rettsvitenskap
  • Rettsøkonomi
  • Filosofi

Primære forskningsområder