Vis studievalg

Kvanteteknologi – Forskningsgruppe

Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å manipulere og kontrollere kvanteeffekter på stadig mer nøyaktig nivå. Dette gir nye muligheter innen for eksempel kommunikasjon, målinger og sensorer, simulering og datamaskiner. Kvanteteknologi vil påvirke globale kommunikasjonsnettverk og sikkerhet på internett.


Forskningsområder

Vi forsker på teoretisk kvantemåling, kvanteoptomekanikk, kvanteoptikk, sammenfiltring, ikke-lokalitet, kvanteinformasjon og fundamental kvantemekanikk knyttet til kvanteteknologi.

Vi samarbeider med teori- og eksperimentalmiljøer i Norge, USA, Canada, Storbritannia, Finland og Mexico.

Pågående forskningsprosjekter

Quantum Technologies in Space
Quantum Technologies in Space er et fireårig europeisk forskningsprosjekt som skal identifisere fundamentale spørsmål i kvantemekanikk som kan besvares gjennom eksperimenter i rommet. Prosjektet skal identifisere mulige anvendelser av kvanteteknologi i rommet, og inkluderer teknologiutvikling i samarbeid med nasjonale romfartsmyndigheter og industrielle partnere.