Kvanteteknologi – Forskningsgruppe

Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å manipulere og kontrollere kvanteeffekter på stadig mer nøyaktig nivå. Dette gir nye muligheter innen for eksempel kommunikasjon, målinger og sensorer, simulering og datamaskiner. Kvanteteknologi vil påvirke globale kommunikasjonsnettverk og sikkerhet på internett.


Forskningsområder

Vi forsker på teoretisk kvantemåling, kvanteoptomekanikk, kvanteoptikk, sammenfiltring, ikke-lokalitet, kvanteinformasjon og fundamental kvantemekanikk knyttet til kvanteteknologi.

Vi samarbeider med teori- og eksperimentalmiljøer i Norge, USA, Canada, Storbritannia, Finland og Mexico.

Pågående forskningsprosjekter

QuantERA

Høgskolen i Sørøst-Norge er eneste norske institusjon som har blitt anbefalt tildeling i  QuantERA, et EU-program under Horizon 2020 "Future and Emerging Technologies". Professor Kjetil Børkje deltar med prosjektet QuaSeRT (Optomechanical quantum sensors at room temperature). Prosjektet ledes fra Italia, og har også partnere fra Frankrike, Nederland, Tyskland og Østerrike.

Quantum Technologies in Space
Quantum Technologies in Space er et fireårig europeisk COST-prosjekt som skal identifisere fundamentale spørsmål i kvantemekanikk som kan besvares gjennom eksperimenter i rommet. Prosjektet skal identifisere mulige anvendelser av kvanteteknologi i rommet, og inkluderer teknologiutvikling i samarbeid med nasjonale romfartsmyndigheter og industrielle partnere.