Kjetil Børkje

Professor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5395)
Jeg er en teoretisk fysiker og er interessert i hvordan kvantefysikk kan gi seg til kjenne på stor skala og hva det kan brukes til.

Ansvarsområder

 • Undervisning
  Jeg underviser i fysikk- og matematikk-fag for lektorstudenter og ingeniørstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge.
   
 • Forskning
  Jeg tilhører forskningsgruppen for Kvanteteknologi. Min primære forskningsinteresse er å kontrollere og manipulere menneskeskapte systemer i kvanteregimet. I løpet av det siste tiåret har jeg jobbet mye innenfor feltet kvante-optomekanikk, som dreier seg om vekselvirkning mellom elektromagnetisk stråling og mekanisk bevegelse. Jeg er spesielt interessert i å finne ut hvordan store, mekaniske systemer kan tvinges til å oppføre seg på måter som ikke kan forklares ved klassisk fysikk, men også hvordan mekaniske systemer kan brukes til å manipulere egenskaper til lys eller mikrobølger på kvantenivå. For flere detaljer, se link til publikasjonsliste under eller ta kontakt med meg.

  Jeg er deltager i prosjektet QuaSeRT (Optomechanical quantum sensors at room temperature), som er et internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av Horizon2020 Cofund-programmet QuantERA.
   
 • Formidling
  - Se mitt populærvitenskapelige foredrag om kvanteteknologi fra november 2017 her.
  - Kronikk om kvantedatamaskiner i Aftenposten Innsikt, februar 2020, tilgjengelig her
  - Innlegg på frokostseminar om kvanteteknologi arrangert av Tekna, mars 2020, tilgjengelig her.

CV

Experience

 • 2018-               Professor, University of South-Eastern Norway
 • 2017-2018       Professor, University College of Southeast Norway
 • 2017-2017       Associate professor, University College of Southeast Norway
 • 2015-2016       Associate professor, Royal Norwegian Naval Academy
 • 2014-2015       Postdoc, University of Oslo
 • 2012-2014       Postdoc, Niels Bohr Institute
 • 2009-2012       Postdoc, Yale University

Education

 • 2008     PhD, physics, Norwegian University of Science and Technology
 • 2003     Siv.ing. (MSc), physics and mathematics, Norwegian University of Science and Technology

Publikasjoner

Selected publications

 • Single-photon optomechanics,
  A. Nunnenkamp, K. Børkje, S. M. Girvin, Phys. Rev. Lett. 107, 063602 (2011)
 • Proposal for entangling remote micromechanical oscillators via optical measurements,
  K. Børkje, A. Nunnenkamp, S. M. Girvin, Phys. Rev. Lett. 107, 123601 (2011)
 • Cooling and squeezing via quadratic optomechanical coupling,
  A. Nunnenkamp, K. Børkje, J. G. E. Harris, S. M. Girvin, Phys. Rev. A 82, 021806 (2010)
 • Signatures of nonlinear cavity optomechanics in the weak coupling regime,
  K. Børkje, A. Nunnenkamp, J. D. Teufel, S. M. Girvin, Phys. Rev. Lett. 111, 053603 (2013)
 • Ground state cooling of mechanical motion in the unresolved sideband regime by use of optomechanically induced transparency,
  T. Ojanen, K. Børkje, Phys. Rev. A 90, 013824 (2014) 
 • Heterodyne photodetection measurements on cavity optomechanical systems: Interpretation of sideband asymmetry and limits to a classical explanation,
  K. Børkje, Phys. Rev. A 94, 043816 (2016)

See more at Google Scholar