Forsterker forskergruppen med ny professor

Vår forskergruppe setter stor pris på å få professor Vinit Parida med på laget. Vinit er ansatt som professor II og skal bistå med sin forskning i våre mange prosjekter, særlig prosjekter under planlegging. Vinit er professor i entreprenørskap og innovasjon ved Luleå University of Technology.


Vinits forskning relaterer seg til områder som tjenesteinnovasjon, forretningsmodellinnovaasjon, digitalisering av industrielle økosystemer, sirkulær økonomi og bærekraftige produkt- og tjenestesystemer, samt entreprenøriell orienteering og innvoasjon i små- og mellomstore bedrifter og oppstartsvirksomheter. Vinit har publikasjoner i mer enn 60 høyt rankede journaler innenfor ledelse, innovasjon og entreprenørskap og han har presentert sine arbeider ved mer enn 70 konferanser.

Gjennom sin forskning har Vinit samarbeidet med store foretak som Volvo, Ericsson, Sandvik Coromant, ABB. Videre har han støttet utvikling av nye virksomheter i produksjons- og høyteknologi-industri og jobbet tett med industrinettverk.

Vinit’s forskning kan sees på Google Scholar.

Vinit’s forskningserfaring passer svært godt med vår forskergruppes perspektiver og fagområder, så vi ønsker Vinit velkommen og ser frem til spennende fremtidig forskningssamarbeid.