God utbytte av felles forskergruppeseminar

Forskere fra USN Handelshøyskolen møttes til seminar for økt ekstern finansiering. Her møttes forskere fra alle campusene hvor fakultetet er representert. Formålet var å bli kjent med hverandres forskning innenfor ledelse, organisering, innovasjon, entreprenørskap og markedsføring for å finne felles prosjekter å jobbe på og for å bli inspirert av dyktige foredragsholdere.