Marta vant prisen for beste PhD-avhandling på innovasjonskonferansen ISPIM

Tre PhD-avhandlinger var nominert og Marta Morais-Storz vant den anerkjente prisen for sin avhandling med tittelen: Innovation and the role of problem formulation: capitalizing on the potential of collective intellect for value creation. Vi gratulerer!


Les mer om ISPIM's Dissertation Award.

Marta har også nylig publisert en bok-review i The Learning Organization