Gjennomfør øvelser som virker

Sivilforsvaret etablerer telt
Sivilforsvaret og Kystverket øver sammen
Container med beredskapsutstyr

Øvelser er kostbare, både i tid og penger. Vi har utviklet forskningsbaserte verktøy og modeller, som sikrer at øvelser får større effekt.


Innføringen av samvirke som nasjonalt beredskapsprinsipp i 2012 har ført til en oppblomstring av samvirkeøvelser.

Forskningen vår viser at effekten av disse øvelsene dessverre er begrenset.

En gjennomgang av 6 store samvirkeøvelser i perioden 2015-2018 viste at øvelsene var preget av:

  • manglende fokus på variasjon
  • for omfattende organisatoriske og byråkratiske hierarkier
  • for stor grad av fokus på sektorspesifikke oppgaver
  • manglende tillit på tvers av sektorene.

Størrelse er ikke alt

Observasjoner viste også at øvelsene hadde en tendens til å være preget av en «jo større, jo bedre» tankegang der man antok at jo mer omfattende og komplisert øvelsen var, jo bedre var den.

Dette er mener vi er feil tilnærming.

Målet med en samvirkeøvelse er å lære deltakerne å jobbe sammen, ikke å svi av mest mulig kuler og krutt eller å vise hvor god man er til å løse profesjonsspesifikke oppgaver.

Vi har utviklet egne verktøy

Forskningen, som vi er alene om i Norge, har resultert i verktøy som vi kan tilby både i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser. Vi hjelper deg med å arrangere øvelser som virker, på land og vann. Vi hjelper deg også med å utarbeide kvalitetssikrede beredskapsplaner i etterkant.

Vi tilbyr forskningsbaserte verktøy som gir:

  • Bedre læringsbytte
  • Økt nytteverdi
  • Økt samvirkeutvikling
  • Verktøy for å håndtere uforutsette hendelser

Kontakt oss

Ønsker du å arrangere øvelser som virker? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.