Seminarer og konferanser innen beredskap og krisehåndtering

Vi arrangerer årlige seminarer og konferanser om temaer innenfor våre forskningsområder. Ofte gjør vi det i samarbeid med andre.


Disse konferansene passer spesielt for deg som jobber med, eller er opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap, og som ønsker å møte forskere og praktikere innenfor feltet.

En viktig del av arbeidet vårt er å bidra til økt kunnskap om sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser i samfunnet. Foruten egne seminarer og konferanser innenfor våre forskningsområder, er vi medarrangør av Beredskapsdagen som årlig avholdes på USN campus Vestfold. Her samarbeider vi blant annet med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark,

Kontakt oss

Vil du vite mer om hva som foregår ved USN, eller skal du være arrangører og ønsker hjelp, ta kontakt.