Hva er nytt innen klima,energi, mobilitet i Horisont Europa?

Clean Mobility

Et av seks tematiske samarbeidsområder i det nye Horisont Europa-programmet har fått tittelen "Climate, Energy and Mobility". Forarbeidene er nå publisert.


Forarbeidene til det nye Horisont Europa-programmet er nå offentliggjort. Dette dokumentet gir en pekepinn på hvilke typer utlysninger som kan komme i det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon.

Et av seks såkalte "clusters" (tematiske samarbeidsområder) i det nye programmet er "Climate, Energy and Mobility".

Det er ikke mulig å gå i detalj på alt som ligger inne i det foreslåtte programmet her, så dette er bare en smakebit.

Klima er naturlig nok et viktig tema også dette feltet, gitt EUs klimaambisjoner, slik det er beskrevet i European Green Deal. Hele 35% av budsjettet i Horisont Europa er øremerket prosjekter som adresserer klima. 

"Clusteret" er delt inn i seks underpunkter som inneholder mer detaljert informasjon om hva som er potensielle temaer for utlysninger:

 • Advance Climate science and solutions for a climate neutral and resilient society
 • Cross-sectoral solutions for decarbonisation
 • Develop cost-efficient, net zero-greenhouse gas energy system centred on renewables
 • Develop demand side solutions to decarbonise the energy system
 • Develop low-carbon and competitive transport solutions across all modes
 • Develop seamless, smart,safe, accessible and inclusive mobility systems

Noen av temaene som er aktuelle for vår region er:

 • Alternative drivstoff og energikilder (hydrogen og brenselsceller, batterier, biodrivstoff)
 • Karbonfangst, -bruk og lagring
 • Ren, sikker og automatisert transport
 • Ren skipsfart
 • Fleksible, stabile strømnett som kan integrere grønn energi
 • Løsninger for energilagring
 • Smarte og bærekraftige byer
 • Energieffektive bygg

Bruk oss

Vi i EU-nettverk Sørøst-Norge har dedikerte ressurser til å bistå bedrifter og offentlig sektor med søknader til EU, og kan bistå med informasjon om aktuelle programmer og utlysninger.

Vi bidrar med informasjon om hvilke utlysninger som kommer i det inneværende og kommende programmet.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker at vi skal holde dere oppdatert på det som skjer på områdene klima, energi og mobilitet fremover.

 

Hva er Horisont Europa?

Horisont Europa er EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram, som etter planen starter opp i 2021. Horisont Europa erstatter det nåværende Horisont 2020-programmet og vil bli verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.

Hva er EU-nettverk Sørøst-Norge

Vi er et regionalt EU-nettverk finansiert av Forskningsrådet, Vestfold-Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune og mandatet vårt er å bistå bedrifter, offentlig sektor og akademia i å søke midler fra EU.