Bli med i forskningsprosjektet digitalt foreldreskap

Far og sønn ser på mobiltelefon sammen

Har du barn i barneskolen eller på ungdomskolen? Vi trenger flere familier som kan delta i dette forskningsprosjektet!


I forbindelse med vårt forskningsprosjekt om digitalt foreldreskap i Norge ønsker vi å intervjue norske familier hvor minst ett av barna går i 5-10. klasse. Vi ønsker alle typer av familier. Familier med ett barn eller flere barn og familier der barn bor sammen med en eller begge av foreldrene. Vi trenger alle typer av familier!

Deltakelse i dette prosjektet innebærer at dere som familie, voksne og barn sammen, vil bli intervjuet av en eller to forskere om deres bruk av ulike medier. Vi ønsker at intervjuet foregår hjemme hos dere. Dette er for å undersøke hvordan mediebruken foregår og snakkes om i så naturtro omgivelser som mulig. Så langt det er mulig ønsker vi at alle familiemedlemmene er tilstede under intervjuet. Intervjuet vil vare i ca 1,5 t og det vil bli tatt lydopptak. Intervjuene vil bli behandlet anonymt. Prosjektet er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD).

Samtidig med at vi intervjuer norske familier gjøres det lignende studier av familier i andre europeiske land. 

Dere som deltar i studien bidrar til ny kunnskap om hvordan mediebruken i Norge endrer seg. Dere vil få tilsendt rapporter som skrives med bakgrunn i denne studien og dere vil også få kinobilletter som takk for innsatsen.

Kontakt

Har dere lyst til å høre mer om studien eller å delta, ta kontakt!

  • Universitetet i Sørøst-Norge ved prosjektleder Eiri Elvestad.
    E-post: Eiri.Elvestad@usn.no eller telefon 97 52 86 96.