Forskningsprosjektet digitalt foreldreskap

Far og sønn ser på mobiltelefon sammen

Prosjektet omfatter familier med barn i barneskolen eller på ungdomskolen.


Deltakelse i dette prosjektet innebar at familier med barn går i 5-10. klasse, voksne og barn sammen, ble intervjuet av en eller to forskere om deres bruk av ulike medier. Intervjuet foregikk hjemme hos familiene. Dette for å undersøke hvordan mediebruken foregår og snakkes om i så naturtro omgivelser som mulig. Så langt det var mulig ønsket vi at alle familiemedlemmene var tilstede under intervjuet. Intervjuet varte i ca 1,5 t og det ble tatt lydopptak. Intervjuene er behandlet anonymt. Prosjektet er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD).

Samtidig med at vi intervjuet norske familier, ble det gjennomført lignende studier av familier i andre europeiske land. 

Kontakt

Har dere lyst til å høre mer om studien, ta kontakt!

  • Universitetet i Sørøst-Norge ved prosjektleder Eiri Elvestad.
    E-post: Eiri.Elvestad@usn.no eller telefon 97 52 86 96.