Digitale brønner for optimal produksjon og drenering – DigiWell

Oljeplattform og skip på havet
DIGIWELL: Prosjektet skal utvikle verktøy som forventes å forbedre driften av olje- og gassproduksjon. (Illustrasjon: Colorbox)

DigiWell skal utvikle verktøy som forventes å forbedre driften av olje- og gassproduksjon med tanke på både energiforbruk, miljøpåvirkning og økonomi.

FNs bærekraftsmål fokuserer på rimelig og ren energi for alle, og klimahandling. Den raske økningen i globalt energiforbruk vil fremtvinge forbedringer i teknologi for bærekraftig energi, men realistiske scenarier for nær fremtid inkluderer en miks av energikilder, inklusive fossilt brennstoff.

Hurtigere overgang til bærekraftig energi

Prosjektet «DigiWell» vil utvikle ny kunnskap og nye verktøy for prediksjon og drift av produksjonen på olje- og gassfelt som er beheftet med usikkerhet. Utviklet kunnskap og verktøy i «DigiWell» vil være høyst relevante for bærekraftige energikilder, og «DigiWell» vil som et biprodukt bidra til en hurtigere overgang til bærekraftig energi.

«DigiWell» vil bidra til automatisk produksjons-optimalisering som forventes å øke effektiviteten i olje- og gassproduksjon med 2-3%, redusere CO2 utslipp, og redusere bruk av kjemikalier.

Forbedret drift

Spesifikt vil «DigiWell» videreutvikle et eksisterende «open source» verktøy for reservoarsimulering med integrert og forbedret behandling av usikkerhet i tilgjengelig olje/gass, geometri og egenskaper til reservoarer, støtte-utstyr, infrastruktur, og økonomi/pris, samtidig som virkningen av korttids driftsplan inkluderes.

Fritt tilgjengelige verktøy vil bli utviklet for å redusere usikkerhet i kort-tids sensor-informasjon, og til å forbedre automatisert koordinering av produksjon fra flere brønner under usikkerhet.

Verktøyene vil inkludere muligheten til å lære fra «Big data», idet disse blir tilgjengelige. Usikkerheten kan også reduseres ved å velge mer relevant plassering av sensorer og pådragsorganer, og metoder vil bli utviklet for slike valg. I sum: «DigiWell» forventes å forbedre drift mht. energiforbruk, miljøpåvirkning og økonomi.

Prosjektleder

Samarbeidspartnere

  • USN (prosjekteier)
  • Equinor ASA
  • SINTEF (SINTEF Digital og SINTEF Industri)
  • Universitetet i Oslo
  • Kongsberg Digital
  • MIT (Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA)
  • Imperial College London

Finansiering

Norges Forskningsråd (12,6 mill.), Equinor ASA (16 mill.) og USN (3,4 mill)

Varighet

2020 - 2024