Lars Øi

Sivilingeniør i Kjemiteknikk med Doktorgrad på CO2-fangst. Underviser i Prosessteknikk, Kjemi, Termodynamikk, Gassrensing og Energioptimalisering.

Mine foredrag:

CO2-fangst som bidrag til å nå 2-graders eller 1,5-graders-målet.

Det er etter Paris-avtalen etablert en global enighet om 2-gradersmålet. Mange virkemidler vil være nødvendig for å oppnå 2-graders eller 1.5-graders-målet. Det er en direkte sammenheng mellom disse målene og planer for reduksjon av CO2-utslipp globalt og nasjonalt. Ulike virkemidler for CO2-utslippsreduksjoner og ulike scenarier vil bli presentert. CO2-fangst som teknologi og nødvendigheten av storstilt global CO2-fangst for å oppnå 2-graders-målet vil bli diskutert.

 

Energiøkonomisering og fornybar energi. Hva er viktig og hva er riktig?

Hva bør vi gjøre privat, nasjonalt eller globalt for å møte energiutfordringene i et grønt skifte? Vi skal selvfølgelig effektivisere energibruken og øke produksjonen og bruken av fornybar energi. Men det er mange spørsmål og dilemmaer. Skal vi velge det mest miljøvennlige eller det billigste alternativet? Skal vi legge ned arbeidsplasser som gir store utslipp? Skal vi eksportere miljøvennlig energi? Er el-bil miljøvennlig? I foredraget stilles det mange spørsmål og det gis noen svar.

 

Øi

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi

Campus Porsgrunn

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Lars Øi for å gjøre en avtale.